haarbos Ochropleura plecta

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Noctuinae / Ochropleura plecta
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Deze uil is te herkennen aan de opvallende strokleurige brede strook langs de voorrand van de voorvleugel. Deze strook valt extra op door het scherpe contrast met de daarnaast gelegen zwarte smalle baan, waarin de licht omrande ringvlek en niervlek zijn opgenomen. De rest van de voorvleugel is effen rood- of purperachtig bruin. Er is weinig variatie, maar soms komen zeer lichte exemplaren voor. De achtervleugel is glanzend geelachtig wit.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de grijze heideuil (Violaphotia molothina).

grijze heideuil
Violaphotia molothina
NOCTUIDAE: Noctuinae

Gelijkende soorten rups

Gewone breedvleugeluil (Diarsia rubi) en vogelwiekje (Dypterygia scabriuscula).

N.B.: vergelijk in het geval van de gewone breedvleugeluil behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

gewone breedvleugeluil
Diarsia rubi
NOCTUIDAE: Noctuinae

vogelwiekje
Dypterygia scabriuscula
NOCTUIDAE: Noctuinae

Vliegtijd en gedrag

Begin april-begin oktober in twee, soms drie generaties. De vlinders komen op smeer en bezoeken bloemen. Ze komen op licht en gedragen zich daarbij vaak zeer wild.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-november. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop net onder het grondoppervlak.

Waardplanten

Allerlei kruidachtige planten, waaronder zuring, weegbree en paardenbloem

Habitat

Tuinen, graslanden, akkers, struwelen, heiden, bossen en moerasachtige plaatsen.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Belgiƫ

Zeer algemeen in het hele land.

Mondiaal

In Europa wijdverbreid (tot boven de poolcirkel maar in het zuiden zeldzamer). Noord-Afrika (Marokko), Noord- en Midden-Azië en het noorden van Noord-Amerika.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Flame Shoulder
Duitse naam
Hellrandige Erdeule
Franse naam
le Cordon blanc
Oud Nederlandse naam
hairbos
Synoniemen
Agrotis plecta, Rhyacia plecta, Chersotis plecta
Toelichting Nederlandse naam

Een oude Nederlandse naam is hairbos dat later veranderd is in haarbos. De haarbos of vlecht (zie 'Toelichting wetenschappelijke naam') is zichtbaar langs de voorrand van de voorvleugel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Ochropleura: okhros is bleek, pips, ziekelijk vaal en pleura is een ribbel, de costa van een vleugel, naar de bleke veeg langs de rand van O. plecta.
plecta: plekte is een gevlochten touw, ook wel (haar)vlecht, naar de bleke veeg langs de voorvleugelrand.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1761)

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zuidelijke kamperfoelie-uil
Calliergis ramosa

grote worteluil
Agrotis ipsilon

halmrupsvlinder
Mesapamea secalis

goudhaaruil
Acronicta auricoma

zeeuwse grasworteluil
Apamea oblonga

elzenuil
Acronicta alni

alle soorten uit deze familie