haarbos Ochropleura plecta

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin april-begin oktober in twee, soms drie generaties. De vlinders komen op smeer en bezoeken bloemen. Ze komen op licht en gedragen zich daarbij vaak zeer wild.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-november. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop net onder het grondoppervlak.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Flame Shoulder

Duitse naam

Hellrandige Erdeule

Franse naam

le Cordon blanc

Oud Nederlandse naam

hairbos

Synoniemen

Agrotis plecta, Rhyacia plecta, Chersotis plecta

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Een oude Nederlandse naam is hairbos dat later veranderd is in haarbos. De haarbos of vlecht (zie 'Toelichting wetenschappelijke naam') is zichtbaar langs de voorrand van de voorvleugel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Ochropleura: okhros is bleek, pips, ziekelijk vaal en pleura is een ribbel, de costa van een vleugel, naar de bleke veeg langs de rand van O. plecta.
plecta: plekte is een gevlochten touw, ook wel (haar)vlecht, naar de bleke veeg langs de voorvleugelrand.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Deze uil is te herkennen aan de opvallende strokleurige brede strook langs de voorrand van de voorvleugel. Deze strook valt extra op door het scherpe contrast met de daarnaast gelegen zwarte smalle baan, waarin de licht omrande ringvlek en niervlek zijn opgenomen. De rest van de voorvleugel is effen rood- of purperachtig bruin. Er is weinig variatie, maar soms komen zeer lichte exemplaren voor. De achtervleugel is glanzend geelachtig wit.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de grijze heideuil (Violaphotia molothina) en de sierlijke haarbos (O. leucogaster).

Gelijkende soorten rups

Gewone breedvleugeluil (Diarsia rubi) en vogelwiekje (Dypterygia scabriuscula).

N.B.: vergelijk in het geval van de gewone breedvleugeluil behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Tuinen, graslanden, akkers, struwelen, heiden, bossen en moerasachtige plaatsen.

Planten

Allerlei kruidachtige planten, waaronder zuring, weegbree en paardenbloem

Waardplant

Aster
Aster

Weegbree
Plantago

Zuring
Rumex

Paardenbloem
Taraxacum

Klaver
Trifolium

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie