klein geel weeskind Catocala nymphagoga

Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
/ Catocala nymphagoga
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De eerste waarneming dateert uit IJmuiden in augustus 2020.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Waardplanten

In Frankrijk op eik.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De eerste waarneming dateert uit IJmuiden in augustus 2020.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

plakker
Lymantria dispar

GelijndeMicroUil

gelijnde micro-uil
Schrankia taenialis

maansnuituil
Zanclognatha lunalis

hoekstipvlinder
Orgyia recens

klein muisbeertje
Pelosia obtusa

bruine sikkeluil
Laspeyria flexula

alle soorten uit deze familie