kornoeljespanner Asthena anseraria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Asthena anseraria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die slechts af en toe in de zuidelijke helft van ons land wordt waargenomen. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Deze soort lijkt veel op het wit spannertje (A. albulata) en wordt eveneens gekenmerkt door diverse golvende bruine tot grauwbruine dwarslijnen op een witte ondergrond. De dwarslijnen bevinden zich echter op meerregelmatige afstanden van elkaar. Een belangrijk kenmerk is de duidelijke zwarte middenstip op zowel de voor- als de achtervleugel. De franjelijn bestaat uit zwarte platte driehoekige stipjes, die vaak eerder als streepjes zichtbaar zijn. Er is weinig variatie.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups dik, groen met onduidelijke zijlijnen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie het wit spannertje (A. albulata). Zie ook de stipspanners van de geslachten Scopula en Idaea met een witachtige effen ondergrond.

wit spannertje
Asthena albulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Mei en juli in twee generaties.

Levenscyclus

Rups: juni en augustus. Rupsen die op groene bladeren leven zijn groen, rupsen op rode bladeren zijn rood. Jonge rupsen foerageren aan de rand van de bladeren. Later maken de rupsen kleine gaatjes in het blad, maar laten daarbij de nerven intact.

Waardplanten

Rode kornoelje.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die slechts af en toe in de zuidelijke helft van ons land wordt waargenomen. RL: gevoelig.

België

Zeer zeldzaam. Recent waargenomen in Namen, vroeger ook bekend uit Luik en Luxemburg.

Europa

De kornoeljespanner komt voor in Midden- en Zuid-Europa.

Mondiaal

Verbreid over Midden- en Zuid-Europa, Noord-Italië, Bukowina, Roemenië, Amoer, Zuid-Siberië en Japan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Gepunkteter Zierspanner
Franse naam
la Cidarie du cornouiller
Toelichting Nederlandse naam

kornoeljespanner
Ebert vermeldt in zijn 'Baden-Wurttemberg' kornoelje als mogelijke waardplant en in de Franse soortnaam lijkt ook kornoelje te zijn opgenomen. Verder is geen ondersteuning van de Nederlandse naamkeuze voorhanden.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Asthena: asthenes is week, zacht, verwijzend naar de onopvallende, delicate structuur van deze soorten.

Auteursnaam en jaartal
(Herrich-Schäffer, 1855)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

meidoornspanner
Theria primaria

zuringspanner
Lythria cruentaria

kleine blokspanner
Pterapherapteryx sexalata

geveerde walstrospanner
Nebula salicata

schildstipspanner
Idaea biselata

esdoorndwergspanner
Eupithecia inturbata

alle soorten uit deze familie