kornoeljespanner Asthena anseraria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die slechts af en toe in de zuidelijke helft van ons land wordt waargenomen. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei en juli in twee generaties.

Levenscyclus

Rups: juni en augustus. Rupsen die op groene bladeren leven zijn groen, rupsen op rode bladeren zijn rood. Jonge rupsen foerageren aan de rand van de bladeren. Later maken de rupsen kleine gaatjes in het blad, maar laten daarbij de nerven intact.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Gepunkteter Zierspanner

Franse naam

la Cidarie du cornouiller

Meer

Toelichting Nederlandse naam

kornoeljespanner
Ebert vermeldt in zijn 'Baden-Wurttemberg' kornoelje als mogelijke waardplant en in de Franse soortnaam lijkt ook kornoelje te zijn opgenomen. Verder is geen ondersteuning van de Nederlandse naamkeuze voorhanden.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Asthena: asthenes is week, zacht, verwijzend naar de onopvallende, delicate structuur van deze soorten.

Auteursnaam en jaartal

(Herrich-Schäffer, 1855)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Deze soort lijkt veel op het wit spannertje (A. albulata) en wordt eveneens gekenmerkt door diverse golvende bruine tot grauwbruine dwarslijnen op een witte ondergrond. De dwarslijnen bevinden zich echter op meerregelmatige afstanden van elkaar. Een belangrijk kenmerk is de duidelijke zwarte middenstip op zowel de voor- als de achtervleugel. De franjelijn bestaat uit zwarte platte driehoekige stipjes, die vaak eerder als streepjes zichtbaar zijn. Er is weinig variatie.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups dik, groen met onduidelijke zijlijnen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie het wit spannertje (A. albulata). Zie ook de stipspanners van de geslachten Scopula en Idaea met een witachtige effen ondergrond.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

Rode kornoelje.

Waardplant

Kornoelje
Cornus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie