kortzuiger Crocallis elinguaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind augustus in één generatie. De vlinders komen, soms in aanzienlijke aantallen, op licht.

Levenscyclus

Rups: eind maart-juni. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scalloped Oak

Duitse naam

Heller Schmuckspanner

Franse naam

la Phalène de la mancienne , la Crocalle aglosse

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Kortzuiger is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
De achtergrond van deze naam is niet geheel duidelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Crocallis: crocallis verwijst naar de mooie (kallos is mooi) gele kleur van de crocus. Het is ook mogelijk dat Treitschke crocallis bedoelde, een ons onbekende maar kostbare steen die bij Plinius wordt genoemd, naar de gele grondkleur van de vlinder.
elinguaria: elinguis is sprakeloos, zonder tong: het mondgedeelte is onvolledig.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-22 mm. Een gelige spanner met een bruine middenband en een opvallende zwartachtige centrale vlek op de voorvleugel. De kleur kan enigszins variëren. De achtervleugel is iets lichter en gelijkmatiger gekleurd. De vleugels worden in rust plat gehouden en hebben geen geschulpte randen.

Kenmerken rups

Tot 43 mm; lichaam varieert in kleur van bleek grijsachtig bruin tot roodachtig bruin of purperachtig bruin, soms met een rij donkere, ruitvormige vlekken op de rugzijde van segment elf een kleine zwartgerande bult; kop licht- of donkerbruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de getande spanner (Odontopera bidentata).

Gelijkende soorten rups

Getande spanner (Odontopera bidentata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen, struwelen, parken en tuinen.

Planten

Diverse loofbomen en struiken. In Finland op o.a. zwarte bes, lijsterbes, winterlinde, struikheide, gewone vogelkers en ruwe berk.

Waardplant

Berk
Betula

Struikhei
Calluna

Sleedoorn
Prunus

Eik
Quercus

Ribes
Ribes

Lijsterbes
Sorbus

Linde
Tilia

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie