loofboomdwergspanner Eupithecia exiguata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt verspreid over het land af en toe waargenomen op de zandgronden. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juni in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de late namiddag en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Mottled Pug

Duitse naam

Hecken-Blütenspanner

Franse naam

l'Eupithécie dwe l'aubépine

Synoniemen

Tephroclystia exiguata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle soorten uit het Genus Eupithecia plus nog een aantal andere kleine spanners zijn samengebracht onder de groepsnaam dwergspanner.
De rups van deze dwergspanner leeft op diverse loofboomsoorten.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eupithecia: eu is goed, goedig en pithex, pithekos is een dwerg. De vlinders hebben een aantrekkelijk uiterlijk en zijn klein. Haworth schrijft: mooie vlinders, als ze rusten zien ze er prachtig uit: de vleugels gespreid en vlak, elegant gedrukt tegen de ondergrond; eigenlijk helemaal ontworpen om ze in vlinderkasten te verzamelen.
Exiguata: exiguus is bijzonder klein. Niet klein binnen de dwegspanners maar wel klein binnen het genus waar Hübner deze vlinder inplaatste nl. Geometra.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1813)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-12 mm. De enigszins spitse voorvleugel heeft een gebogen, enigszins S-vormige voorrand en een grijsachtige grondkleur. De zwarte middenstip is niet groot maar wel duidelijk en vaak enigszins langwerpig van vorm. Aan de buitenrand van de middenband bevinden zich vijf zwarte pijlvlekjes van gelijke lengte, die naar binnen wijzen in de richting van de middenstip. De buitenrand van de middenband maakt vlak voor de voorrand van de vleugel een duidelijke S-bocht; vanuit de lichte dwarsband daarnaast steken twee lichte strokleurige uitsteeksels in de richting van de achterrand van de vleugel.

Kenmerken rups

23-25 mm. Lijf heldergroen met een roodachtig bruine ruglijn die varieert in duidelijkheid en een roodachtig bruine stigmalijn waar beneden de rupsonderkant heel bleek groen is.

Gelijkende soorten vlinder

De voorjaarsdwergspanner (E. abbreviata) heeft dezelfde vorm en grootte en hetzelfde algemene patroon, maar de voorvleugel is bruiner en meer gevlekt; de middenstip en de pijlvormige vlekjes zijn kleiner.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Eupithecia-soorten lijken veel op elkaar. Bij determinatie kan de waardplant een handig hulpmiddel zijn.

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen en struwelen.

Planten

Diverse loofbomen en struiken, waaronder zuurbes, meidoorn, sleedoorn en kornoelje.

Waardplant

Zuurbes
Berberis

Kornoelje
Cornus

Meidoorn
Crataegus

Sleedoorn
Prunus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie