monarchvlinder Danaus plexippus

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een zeldzame dwaalgast uit het uiterste zuiden van Europa of uit Noord-Amerika, die in Nederland veertien keer is waargenomen. Omdat de monarchvlinder een zeer goede trekker is, is het waarschijnlijk dat de kustmeldingen uit de jaren waarin er invasies plaatsvonden in Groot-Brittannië, vlinders uit Amerika betreffen. Veel van de overige waarnemingen zijn waarschijnlijk afkomstig uit een kweek. In 2003 werd op twee verschillende dagen een exemplaar waargenomen in Wageningen.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-oktober in meerdere generaties. De monarchvlinder is een bijzonder goede vlieger.

Levenscyclus

De soort overwintert als vlinder.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Monarch, Milkweed Butterfly

Duitse naam

Monarch

Franse naam

Monarque

Oud Nederlandse naam

amerikaanse monarch, monarch, zijdeplantvlinder

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Danaus: Danaus, koning van Argos, naar wie de Grieken wel worden aangeduid met Danai.
plexippus: Plexippus is de naam van een Griekse held die deelnam aan de jacht op het gevreesde zwijn bij Calydon. Hij werd gedood door Meleager omdat hij de prijs van het succes wist af te pikken van Atalanta (zie ook Vanessa atalanta)

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Vooorvleugellengte: 43-50 mm. Een grote opvallende oranje vlinder met duidelijke zwarte aders. Langs de achterrand van de vleugels bevindt zich een zwarte rand met witte vlekjes.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Allerlei (zeer) warme plaatsen.

Planten

Waardplanten diverse soorten zijdeplanten en maagdenpalm.

Waardplant

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

grote boswachter
Hipparchia fagi

landkaartje
Araschnia levana

zilvervlek
Boloria euphrosyne

voorjaarserebia
Erebia medusa

oranje zandoogje
Pyronia tithonus

Alle soorten uit deze familie