oranje steppevlinder Arethusana arethusa

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming uit Nederland bekend is; het betreft een mannetje in Vijlen in 1927.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-begin september in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Benaming

Engelse naam

False Grayling

Duitse naam

Rotbinden-Samtfalter, Rotbindiger Samtfalter

Franse naam

Le Petit Agreste

Oud Nederlandse naam

steppevlinder

Synoniemen

Satyrus arethusa

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Arethusana: arethusana is een afgeleide vorm van arethusa. Arethusa was een Nereïde, een zeenimf dus, die door Artemis in een fontein of een bron werd veranderd om zo te kunnen ontkomen aan de onwelgevallige toenaderingen van de riviergod Alpheus.
arethusa: zie hiervoor.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 21-25 mm. De bovenkant van de vleugels is middenbruin met langs de achterrand een rij oranje vlekken, waarvan de meeste los van elkaar staan. Het mannetje heeft op de bovenkant van de voorvleugel één oogvlek, het vrouwtje twee.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Zandige open graslanden.

Planten

Waardplanten zijn diverse grassen.

Waardplant

Kortsteel
Brachypodium

Dravik
Bromus

Zwenkgras
Festuca

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

moerasparelmoervlinder
Euphydryas aurinia

kleine ijsvogelvlinder
Limenitis camilla

grote vos
Nymphalis polychloros

bruin zandoogje
Maniola jurtina

kleine parelmoervlinder
Issoria lathonia

Alle soorten uit deze familie