oranje steppevlinder Arethusana arethusa

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Satyrinae / Arethusana arethusa
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming uit Nederland bekend is; het betreft een mannetje in Vijlen in 1927.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 21-25 mm. De bovenkant van de vleugels is middenbruin met langs de achterrand een rij oranje vlekken, waarvan de meeste los van elkaar staan. Het mannetje heeft op de bovenkant van de voorvleugel één oogvlek, het vrouwtje twee.

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-begin september in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Waardplanten

Diverse grassen.

Habitat

Zandige open graslanden.

Zeldzaamheid

Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming uit Nederland bekend is; het betreft een mannetje in Vijlen in 1927.

Mobiliteit

In de literatuur staat de oranje steppevlinder vermeld als honkvast.

Europa

De oranje steppevlinder komt voor in twee gebieden in Europa: in het oosten en in het westen. De oostelijke verspreiding betreft Zuidoost-Europa, zoals de Balkan, Griekenland en Turkije. Het westelijke deel omvat grote delen van Spanje en Frankrijk. De dichtstbijzijnde vliegplaatsen liggen langs de Maas in Noord-Frankrijk.

Mondiaal

Van West- en Zuid-Europa naar het oosten tot Midden-Azië. Niet op de eilanden van de Middellandse Zee, niet in Italië (uitgezonderd zeer lokale populaties) en niet in Noord-Afrika (uitgezonderd de Hoge Atlas).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
False Grayling
Duitse naam
Rotbinden-Samtfalter, Rotbindiger Samtfalter
Franse naam
Le Petit Agreste
Oud Nederlandse naam
steppevlinder
Synoniemen
Satyrus arethusa
Toelichting wetenschappelijke naam

Arethusana: arethusana is een afgeleide vorm van arethusa. Arethusa was een Nereïde, een zeenimf dus, die door Artemis in een fontein of een bron werd veranderd om zo te kunnen ontkomen aan de onwelgevallige toenaderingen van de riviergod Alpheus.
arethusa: zie hiervoor.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

hooibeestje
Coenonympha pamphilus

zilveren maan
Boloria selene

veenhooibeestje
Coenonympha tullia

dagpauwoog
Aglais io

braamparelmoervlinder
Brenthis daphne

zilverstreephooibeestje
Coenonympha hero

alle soorten uit deze familie