populierengroenuil Earias vernana

Familie
visstaartjes (NOLIDAE)
Onderfamilie
Eariadinae / Earias vernana
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Tot voor kort was van deze soort slechts één waarneming bekend uit 1954 in de provincie Drenthe. In juli 2010 werd nabij Emmen een tweede Nederlandse
exemplaar gevangen en enkele dagen later werd daar in de buurt een populatie van de soort aangetroffen.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Dit visstaartje heeft dezelfde dakvormige rusthouding als de even grote kleine groenuil (E. clorana). De kleur is grijsachtig groen. Het zoomveld is donkerder gekleurd dan de rest van de voorvleugel en gaat via een smalle geelbruine zone over in de franje die helder afsteekt en aan het uiteinde wit gekleurd is. De voorrand van de voorvleugel is witachtig. Over de vleugel lopen twee, enigszins vage, maar goed zichtbare donkergroene dwarslijnen die niet evenwijdig aan elkaar lopen; de binnenste vertoont een golvend zigzagverloop. De achtervleugel is wit met een groenige bestuiving aan de achterrand en op de franje.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups groenachtig wit met zwarte lengtestrepen en zwarte haren.
Ebert: De jonge rupsen van clorana en vernana zijn op basis van uiterlijke kenmerken nagenoeg niet van elkaar te onderscheiden. Bij het groeien verliest de rups van vernana de donkere elementen. Bij het vreten van de wittige onderzijde van het blad produceert de rups langwerpige vlokken die later ook in de cocon worden verwerkt. De (nagenoeg) volwassen rups heeft een gedrongen, gebogen vorm; de grondkleur is meelwit tot groenachtig witgrijs net als de bladonderkant van de zilverpopulier. Op de rug twee licht- tot middelbruine vlekjes.

Gelijkende soorten vlinder

De kleine groenuil (E. clorana) is helderder van kleur en hoofdzakelijk effen groen van kleur, en mist dwarslijnen. Zie ook de katoengroenuil (E. insulana).

kleine groenuil
Earias clorana
NOLIDAE: Eariadinae

katoengroenuil
Earias insulana
NOLIDAE: Eariadinae

Vliegtijd en gedrag

Mei-half augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De rups leeft aan de uiteinden van de takken van de waardplant in bijeengesponnen bladeren. De verpopping vindt plaats in een perkamentachtige, bruine cocon.

Waardplanten

Witte abeel.

Zeldzaamheid

Tot voor kort was van deze soort slechts één waarneming bekend uit 1954 in de provincie Drenthe. In juli 2010 werd nabij Emmen een tweede Nederlandse
exemplaar gevangen en enkele dagen later werd daar in de buurt een populatie van de soort aangetroffen.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Europa

Zeldzaam in Midden- en Zuid-Europa.

Mondiaal

Midden- en Zuid-Europa. De zuidelijke grens loopt via de lijn: Zuid-Spanje - Sicilië - het Griekse vaste land - Roemenië en de noordelijke Zwarte Zeekust tot de oostelijkste vindplaats Uralsk.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Silberpappel-Kahneulchen
Franse naam
la Halias du peuplier
Toelichting Nederlandse naam

De groenuilen hebben groen op de voorvleugels.
Zilverpopulier is voor deze groenuil een belangrijke waardplant. Zilverpopulier zit ook in de Duitse soortnaam.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Earias: ear is het voorjaar. Dit wijst op een paar soorten met groene grondkleur binnen dit genus; groen de kleur van nieuwe bladeren in de lente. Zie ook A. praecox en D. aprilina.

Auteursnaam en jaartal
(Fabricius, 1787)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

variabele eikenuil
Nycteola revayana

fraaie wilgenuil
Nycteola degenerana

donker visstaartje
Meganola strigula

kleine wilgenuil
Nycteola asiatica

klein visstaartje
Nola cucullatella

groot visstaartje
Meganola albula

alle soorten uit deze familie