katoengroenuil Earias insulana

Familie
visstaartjes (NOLIDAE)
Onderfamilie
Eariadinae / Earias insulana
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Deze soort is één keer waargenomen in 2013 in Beetsterzwaag (Friesland).

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Houdt in rust de vleugels onder een scherpe hoek in dakvorm. De voorvleugel heeft een doorgaans groene, soms ook bruingroene of licht grijsbruine kleur met vaag zichtbare, evenwijdig aan elkaar lopende donkere V-vormige dwarslijnen (waarvan het korte deel op de buitenste vleugelhelft vaak nauwelijks te zien is). Soms ligt er tussen twee van deze dwarslijnen een donker paarsachtig bruine zone waardoor er in rusthouding een opvallende bandvormige V over de beide vleugels is te zien. Een donkere vleugelzoom ontbreekt en de franje is doorgaans licht tot witachtig groen. De achtervleugel is wit.

Gelijkende soorten vlinder

De kleine groenuil (E. clorana) heeft een bredere, meer effen groene voorvleugel met een witte voorrand. De populierengroenuil (E. vernana) heeft duidelijker dwarslijnen, waarvan de binnenste een zigzag verloop heeft; ook heeft de voorvleugel een verdonkerde zoom met een geelbruin en wit gekleurde vleugelrand en franje.

Fotograaf: Rik Wever (vangst Stefan Franke), Stadskanaal, 20 juni 2023

populierengroenuil
Earias vernana
NOLIDAE: Eariadinae

kleine groenuil
Earias clorana
NOLIDAE: Eariadinae

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: april-november in minstens twee generaties. De vlinders komen op licht. Eieren worden afgezet op stengels of bladeren van de waardplant. Jonge rupsen boren zich in stengels van de waardplant. De pop bevindt zich in een witte gesponnen cocon aan de onderste delen van de plant of in de strooisellaag.

Waardplanten

In het buitenland: verschillende gewassen, waaronder maïs, katoen en okra.

Zeldzaamheid

Deze soort is één keer waargenomen in 2013 in Beetsterzwaag (Friesland).

België

Komt niet voor.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

kleine wilgenuil
Nycteola asiatica

donker visstaartje
Meganola strigula

licht visstaartje
Nola aerugula

katoengroenuil
Earias insulana

fraaie wilgenuil
Nycteola degenerana

zilveren groenuil
Pseudoips prasinana

alle soorten uit deze familie