katoengroenuil Earias insulana

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)

Zeldzaamheid

Deze soort is één keer waargenomen in 2013 in Beetsterzwaag (Friesland).

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: april-november in minstens twee generaties. De vlinders komen op licht. Eieren worden afgezet op stengels of bladeren van de waardplant. Jonge rupsen boren zich in stengels van de waardplant. De pop bevindt zich in een witte gesponnen cocon aan de onderste delen van de plant of in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Houdt in rust de vleugels onder een scherpe hoek in dakvorm. De voorvleugel heeft een doorgaans groene, soms ook bruingroene of licht grijsbruine kleur met vaag zichtbare, evenwijdig aan elkaar lopende donkere V-vormige dwarslijnen (waarvan het korte deel op de buitenste vleugelhelft vaak nauwelijks te zien is). Soms ligt er tussen twee van deze dwarslijnen een donker paarsachtig bruine zone waardoor er in rusthouding een opvallende bandvormige V over de beide vleugels is te zien. Een donkere vleugelzoom ontbreekt en de franje is doorgaans licht tot witachtig groen. De achtervleugel is wit.

Gelijkende soorten vlinder

De kleine groenuil (E. clorana) heeft een bredere, meer effen groene voorvleugel met een witte voorrand. De populierengroenuil (E. vernana) heeft duidelijker dwarslijnen, waarvan de binnenste een zigzag verloop heeft; ook heeft de voorvleugel een verdonkerde zoom met een geelbruin en wit gekleurde vleugelrand en franje.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

In het buitenland: verschillende gewassen, waaronder maïs, katoen en okra.

Waardplant

Mais
Zea

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

Alle soorten uit deze familie