kleine wilgenuil Nycteola asiatica

De kleine wilgenuil is niet bekend uit Nederland
Familie
visstaartjes (NOLIDAE)
Onderfamilie
Chloephorinae / Nycteola asiatica
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Deze soort stond enkele jaren op de Nederlandse lijst aan de hand van een vlinder in een collectie die in 1990 was gevangen in de Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant. In 2022 werd het genitaal van het exemplaar vbekeken, en betrof dit toch de variabele eikenuil (N. revayana).

Rode lijst
niet beschouwd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Lijkt veel op de variabele eikenuil (N. revayana), maar is veel minder variabel. De grijze grondkleur van de voorvleugel is ten opzichte van de variabele eikenuil lichter, de voorvleugelpunt is meer afgerond, de dubbele golvende buitenste dwarslijn over de voorvleugel is aan de binnenrand niet naar buiten uitgebogen en duidelijker aanwezig.

Gelijkende soorten vlinder

De fraaie wilgenuil (N. degenerana) is groter, heeft een bredere voorvleugel, een witte kop en witte palpen; bovendien is de voorvleugel bonter getekend met meer wit. Zie ook de variabele eikenuil (N. revayana). Het diamantborsteltje (Acleris cristana) en de kameleonbladroller (A. hastiana), twee microvlinders die behoren tot de familie van de bladrollers (Tortricidae), zijn kleiner en slanker; de kameleonbladroller heeft bovendien kortere palpen en het zeer zeldzame diamantborsteltje heeft een opvallend bosje omhoog staande schubben midden op de voorvleugel.

fraaie wilgenuil
Nycteola degenerana
NOLIDAE: Chloephorinae

variabele eikenuil
Nycteola revayana
NOLIDAE: Chloephorinae

Vliegtijd en gedrag

Juni en augustus/september en - na de overwintering - maart/april in twee generaties.

Levenscyclus

Rups: juni-juli. De eieren worden in pakketjes van 15-30 stuks gelegd op de bladeren van de waardplant. De rupsen leven daar gezamenlijk in een spinsel tot aan de verpopping. De soort overwintert als vlinder.

Waardplanten

(Ratel)populier en wilg.

Habitat

Loofbossen, duinen en parken.

Zeldzaamheid

Deze soort stond enkele jaren op de Nederlandse lijst aan de hand van een vlinder in een collectie die in 1990 was gevangen in de Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant. In 2022 werd het genitaal van het exemplaar vbekeken, en betrof dit toch de variabele eikenuil (N. revayana).

Belgiƫ

Verdwenen. Vroeger zeer lokaal in Luik en Luxemburg, maar daar na 1980 niet meer waargenomen.

Mondiaal

De kleine wilgenuil komt voor in Zuid- en Oost-Europa, maar wordt ook af en toe gesignaleerd in Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

licht visstaartje
Nola aerugula

variabele eikenuil
Nycteola revayana

vroeg visstaartje
Nola confusalis

grote groenuil
Bena bicolorana

katoengroenuil
Earias insulana

kleine wilgenuil
Nycteola asiatica

alle soorten uit deze familie