porseleinvlinder Abraxas sylvata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-begin september in één, soms twee generaties. De vlinders worden soms overdag aangetroffen, rustend op de bovenzijde van laag gebladerte. Ze vliegen al vroeg in de schemering en komen goed op licht; meestal gaan ze naast de lichtval zitten in plaats van erin.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Waved Carpet

Duitse naam

Malven-Dickkopffalter

Franse naam

la Zérène du groseillier , la Palène mouchetée

Synoniemen

Calospilos sylvata, Zerene ulmata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Porseleinvlinder is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

sylvata: silva, sylva is een bos, de habitat van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-22 mm. Rust met gedeeltelijk gespreide vleugels, waardoor het warrige zwart met geeloranje vlekkenpatroon op de achtervleugel en bij de vleugelwortel en de binnenrandhoek van de voorvleugel goed te zien is. De grijze tekening langs de voorrand van de voorvleugel is beperkt en de vleugelpunt is wit.

Kenmerken rups

Tot 29 mm; lichaam crèmewit met zwarte longitudinale strepen; over de rug een gebroken lichtgele middenband en over de spiracula een ononderbroken, brede, lichtgele lengtestreep; kop en poten van de thorax glimmend zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bonte bessenvlinder (A. grossulariata).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral bossen; soms ook parken en struwelen.

Planten

Diverse loofbomen, waaronder iep en beuk. Ook hazelaar, vogelkers en sneeuwbal.

Waardplant

Hazelaar
Corylus

Beuk
Fagus

Sleedoorn
Prunus

Iep
Ulmus

Sneeuwbal
Viburnum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie