resedawitje/oostelijk resedawitje Pontia daplidice / Pontia edusa

Familie

witjes (PIERIDAE)

Zeldzaamheid

De status van beide soorten is onduidelijk. Het resedawitje/oostelijk resedawitje was een onregelmatige standvlinder, die nu alleen nog als zwerver wordt waargenomen. Recente meldingen komen meestal uit het noorden en oosten van het land. Waarschijnlijk gaat het in die gevallen niet om het resedawitje (Pontia daplidice), maar om het oostelijk resedawitje (Pontia edusa). Bij twee exemplaren waar DNA onderzoek op mogelijk was, bleek het ook om het oostelijk resedawitje te gaan. Op uiterlijke kenmerken zijn deze beide soorten echter niet van elkaar te onderscheiden, wat een zekere determinatie moeilijk maakt.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin april tot half oktober in drie aansluitende generaties; in Nederland worden de meeste individuen waargenomen tussen eind juli en eind augustus. De vlinder heeft een opvallend snelle vlucht.

Levenscyclus

Rups: half augustus-eind september. De soort overwintert als pop, hangend tegen een stengel, een stam of een steen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Bath White

Duitse naam

Resedafalter, Reseda-Weissling

Franse naam

Le Marbré, Marbré de vert

Synoniemen

Pieris daplidice

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Pontia: pontios betekent uit de zee. Dit is een kwalificatie van Thetis, van de zeenimfen en vooral van Aphrodite (Venus) die werd geboren uit de zee (het schilderij 'de geboorte van Venus' van Botticelli). Pontia was ook de naam van een rotsachtig eilandje voor de kust van Latium.
daplidice: Daplidice is weer een van de vijftig dochters van Danaus, Koning van Argos. (zie ook bij Colias palaeno)

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-24 mm. De onderkant van de achtervleugel is groengeel gemarmerd. Langs de binnenrand van de onderkant van de voorvleugel bevindt zich een zwarte stip. Het mannetje heeft op de bovenkant van de voorvleugel één donkere vlek, het vrouwtje heeft twee vlekken.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; lichaam blauwachtig grijs met verheven zwarte vlekjes; twee gele lengtestrepen langs de rug en een gebroken gele streep over de spiracula; kop grijs met gele tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Het vrouwtje van het oranjetipje heeft langs de achterrand van de onderkant van de voorvleugel geen zwarte stip.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme, stenige, schrale en droge plaatsen met een open begroeiing, zoals wegbermen, braakliggende terreinen of steengroeven.

Planten

Waardplanten m.n. Reseda; soms kruisbloemigen zoals raket, zandkool en scheefkelk.

Waardplant

Scheefkelk
Arabis

Zandkool
Diplotaxis

Reseda
Reseda

Raket
Sisymbrium

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

Alle soorten uit deze familie