rouwspanner Odezia atrata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn een aantal recente waarnemingen bekend uit Limburg (2007, 2013).

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-begin augustus in één generatie. De vlinders zijn overdag actief bij zonnig weer, maar de mannetjes vliegen ook nog als het bewolkt is. Ze bezoeken graag bloemen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De verpopping vindt plaats in de grond. De soort overwintert als ei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Chimney Sweeper

Duitse naam

Kaminfegerle

Oud Nederlandse naam

schoorsteenveger, zwarte kervelspanner, zwarte schermbloemspanner

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De vlinder is zwart (op een klein streepje wit bij de vleugelpunt na). Een relatie met rouw ligt dan voor de hand.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Odezia: hodos is een weg en hexomai is zitten. Deze soort zit graag op vochtige, kale grond. Het weglaten van de beginletter 'h' is gewoon voor Franse auteurs.
atrata: ater is zwart, verwijzend naar de grondkleur

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een opvallend, vrijwel effen roetzwart spannertje, waarvan de kleur in de loop van de vliegtijd vervaagt tot bruinzwart. De voorvleugel heeft bij de vleugelpunt een opvallend kalkwit randje.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Graslanden, oude hooilanden en andere braakliggende landbouwgrond, struwelen, bosranden en beekoevers.

Planten

Vooral dolle kervel.

Waardplant

Dolle kervel
Chaerophyllum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

rouwrandspanner
Lycia zonaria

tijmstipspanner
Scopula decorata

herfstbremspanner
Chesias legatella

vingerhoedskruiddwergspanner
Eupithecia pulchellata

ringspikkelspanner
Hypomecis punctinalis

streepblokspanner
Aplocera plagiata

Alle soorten uit deze familie