slanke groenuil Actebia praecox

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt lokaal voor in de duinen; daarbuiten slechts heel af en toe een waarneming. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind september in één generatie. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen van onder andere kruiskruid en struikhei.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als rups. In het voorjaar verbergt de rups zich overdag in het zand; in juni vindt daar de verpopping plaats.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Portland Moth

Duitse naam

Grünliche Erdeule

Franse naam

la Noctulelle précoce

Synoniemen

Agrotis praecox, Ochropleura praecox, Spaelotis praecox

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De groenuilen hebben groen op de voorvleugels.
In rust heeft deze groenuil een slank uiterlijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Actebia: akte is een landtong, een kust en bioo is wonen. Een kustsoort.
praecox: praecox is als in het vroege voorjaar, naar de tere groene kloeur van de vlinder die aan voorjaarsbladeren doet denken.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-21 mm. Een zilverachtige korstmosgroene uil met lange slanke voorvleugels. Is door de rusthouding, waarin de vleugels elkaar bijna geheel overlappen, goed te onderscheiden van andere groene uilen.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Duinen en stranden.

Planten

Kruipwilg en diverse kruidachtige planten, waaronder gewone rolklaver, muizenoor, walstro en weegbree.

Waardplant

Walstro
Galium

Havikskruid
Hieracium

Rolklaver
Lotus

Weegbree
Plantago

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

bleke stofuil
Athetis gluteosa

kleine rietvink
Simyra albovenosa

gewone worteluil
Agrotis exclamationis

maagdenuil
Eucarta virgo

astermonnik
Cucullia asteris

boksbaardvlinder
Amphipyra tragopoginis

Alle soorten uit deze familie