slanke groenuil Actebia praecox

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Noctuinae / Actebia praecox
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt lokaal voor in de duinen; daarbuiten slechts heel af en toe een waarneming. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-21 mm. Een zilverachtige korstmosgroene uil met lange slanke voorvleugels. Is door de rusthouding, waarin de vleugels elkaar bijna geheel overlappen, goed te onderscheiden van andere groene uilen.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind september in één generatie. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen van onder andere kruiskruid en struikhei.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als rups. In het voorjaar verbergt de rups zich overdag in het zand; in juni vindt daar de verpopping plaats.

Waardplanten

Kruipwilg en diverse kruidachtige planten, waaronder gewone rolklaver, muizenoor, walstro en weegbree.

Habitat

Duinen en stranden.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt lokaal voor in de duinen; daarbuiten slechts heel af en toe een waarneming. RL: ernstig bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. Komt lokaal voor aan de kust.

Mondiaal

In Europa lokaal in de centrale en noordelijke landen, naar het noorden tot Schotland, Zuid-Noorwegen, Midden-Finland en Karelië. Zuidelijk tot Zuid-Frankrijk (het noorden van de Pyreneeën), Noord-Italië, Slovenië, Zuid-Bulgarije en Macedonië. Noord-Turkije en Kaukasus, Noord- en Midden-Azië tot Mongolië, Noordoost-China, Korea, Kamtsjatka, Sachalin, de Koerilen en Japan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Portland Moth
Duitse naam
Grünliche Erdeule
Franse naam
la Noctulelle précoce
Synoniemen
Agrotis praecox, Ochropleura praecox, Spaelotis praecox
Toelichting Nederlandse naam

De groenuilen hebben groen op de voorvleugels.
In rust heeft deze groenuil een slank uiterlijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Actebia: akte is een landtong, een kust en bioo is wonen. Een kustsoort.
praecox: praecox is als in het vroege voorjaar, naar de tere groene kloeur van de vlinder die aan voorjaarsbladeren doet denken.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

eenstipgrasuil
Mythimna unipuncta

duinworteluil
Agrotis ripae

akelei-uil
Lamprotes c-aureum

oostelijke uil
Fabula zollikoferi

bonte worteluil
Agrotis vestigialis

zwart weeskind
Mormo maura

alle soorten uit deze familie