donkere aarduil Spaelotis ravida

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De enige recente waarneming van deze soort dateert uit 2010 in Gelderland.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-half september in één generatie; bij hoge temperaturen of extreme droogte gaan de vlinders gedurende een periode van maximaal enkele weken in zomerslaap (aestivatie). De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van onder andere spoorbloem en vlinderstruik.

Levenscyclus

Rups: september-mei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Stout Dart

Duitse naam

Sandrasen-Bodeneule

Franse naam

la Noctulelle rousselette

Synoniemen

Agrotis ravida, Rhyacia ravida

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De vlinder is donker en de rups houdt zich veelal dichtbij de grond op.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Spaelotis: spaelotis heeft geen betekenis of, en dat is waarschijnlijker, het woord is misvormd. Macleods beschouwt het als een afleiding van spelaiotes is een grotbewoner, naar de leefwijze van de rups. Echter, de rups van ravida voldoet hier niet aan.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-22 mm. De lange smalle en stompe voorvleugel is meestal grijsachtig bruin. Langs de voorrand bevindt zich een, soms aanzienlijk brede, roodachtig getinte strook. Opvallend is de lange zwarte streep in het wortelveld; bij sommige roodachtige, zwak getekende exemplaren ontbreekt deze echter. De achtervleugel is vuilwit, langs de achterrand iets donkerder.

Kenmerken rups

Tot 42 mm; lichaam mat geelachtig of groenachtig bruin; op de rugzijde soms okerkleurig, met een rij V-vormige vlekken en een lichte middenstreep; op de flanken soms een rij donkergezoomde, schuine, geelachtige strepen; kop grijsachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bruine grasuil (Rhyacia simulans).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral natte weilanden en randen van moerassen; bij voorkeur op zandgrond.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring.

Waardplant

Zuring
Rumex

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie