bruine bosbesuil Xylena solidaginis

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt vrijwel uitsluitend voor op de Veluwe; slechts een enkele waarneming daarbuiten. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin augustus-begin oktober in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van vooral struikhei en kruiskruid. Overdag rusten ze vaak laag op een naaldboomstam.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De rups rust op de waardplant. De verpopping vindt plaats in een cocon in een holletje in de grond of onder mos. De soort overwintert als ei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Golden-rod Brindle

Duitse naam

Rollflügel-Holzeule

Franse naam

la Noctuelle de la verge-d'or

Synoniemen

Calocampa solidaginis, Xanthia solidaginis, Lithomoia solidaginis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Bosbes is een van de waardplanten van de bruine bosbesuil.
Deze soort zou bruiner zijn dan de echte bosbesuil. Hij is in ieder geval veel lichter van kleur, maar bruiner?

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Xylena: xulon, xulinos is hout, een naam die Linnaeus noemt bij de beschrijving van X. exsoleta en die eerder door Hübner werd genoemd in zijn Tentamen (1806).
solidaginis: Solidago virgaurea is guldenroede, hetgeen echter niet de waardplant is van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1803)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-21 mm. In rust valt deze uil nauwelijks op vanwege de sterke gelijkenis met een afgebroken takje. De vlinder rust met de kop naar beneden tegen de stengel of de stam van de waardplant, houdt de vleugels strak om het lichaam gevouwen en het lichaam iets opgericht van de ondergrond. De smalle staalgrijs met witte voorvleugel is enigszins hoekig. De niervlek is groot en opvallend en de golflijn is in het midden getand. Vanuit de golflijn wijzen enkele zwarte pijlvlekken naar binnen. Er is weinig variatie; sommige exemplaren hebben een duidelijke donkere middenband.

Gelijkende soorten vlinder

De roetvlek (Xylena exsoleta) is groter en heeft een donkerbruin borststuk.

Gelijkende soorten rups

Grote bosbesuil (Eurois occulta).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige heiden en dennenbossen met een ondergroei van bosbes.

Planten

Vooral struikhei, bosbes, berendruif, wilde gagel, wilg en berk.

Waardplant

Berendruif
Arctostaphyllos

Berk
Betula

Struikhei
Calluna

Gagel
Myrica

Wilg
Salix

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie