Struikheidedwergspanner Eupithecia goossensiata

Voorheen beschouwd als ondersoort van de egale dwergspanner
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
/ Eupithecia goossensiata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen

Rode lijst
niet beschouwd

Verspreiding
Vliegtijd
Gelijkende soorten vlinder

egale dwergspanner

egale dwergspanner
Eupithecia absinthiata
GEOMETRIDAE

Vliegtijd en gedrag

Vermoedelijk net zoals de egale dwergspanner van half april-half september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: eind juli-oktober. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Waardplanten

Voornamelijk struikhei.

Habitat

Vooral heidegebieden op de zandgronden.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

roestige stipspanner
Idaea inquinata

vroege spanner
Biston strataria

naaldboomspanner
Thera obeliscata

eikentak
Gerinia honoraria

voorjaarsspanner
Apocheima hispidaria

alle soorten uit deze familie