tweelingbosrankspanner Horisme radicaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

De soort werd voor het eerst in Nederland vastgesteld in 2014. De oudste getraceerde Nederlandse tweelingbosrankspanner stamt uit Geulle (2005) op basis van onderzoek van collecties.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei en augustus in twee generaties.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop op of in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Flussauen-Waldrebenspanner

Franse naam

l'Horisme jumeau

Synoniemen

Horisme laurinata

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Horisme: horima is een grens; de duidelijk afgebakende lijn op voor- en achtervleugel.

Auteursnaam en jaartal

De la Harpe (1855)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-19 mm. De soort heeft een naar bruin neigende grondkleur en de dwarslijnen op de voorvleugels vertonen vaak verwijdingen bij de voorrand en bij de binnenrand. Het veld tussen het apicale lijntje en de voorrand is bij de tweelingbosrankspanner egaler van structuur en bleker van kleur, en daardoor opvallender dan bij de egale bosrankspanner (H. tersata).

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt sterk op de egale bosrankspanner (H. tersata), maar is op een punt afwijkend. De middenstip op de voorvleugels is bij de tweelingbosrankspanner zelden aanwezig, bij de egale bosrankspanner zelden afwezig. Het bestuderen van genitaalkenmerken blijft noodzakelijk.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open bossen, bosranden en struwelen op kalkgraslanden.

Planten

Bosrank en gecultiveerde clemastissoorten.

Waardplant

Clematis
Clematis

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie