tweelingbosrankspanner Horisme radicaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Horisme radicaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

De soort werd voor het eerst in Nederland vastgesteld in 2014. De oudste getraceerde Nederlandse tweelingbosrankspanner stamt uit Geulle (2005) op basis van onderzoek van collecties.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-19 mm. De soort heeft een naar bruin neigende grondkleur en de dwarslijnen op de voorvleugels vertonen vaak verwijdingen bij de voorrand en bij de binnenrand. Het veld tussen het apicale lijntje en de voorrand is bij de tweelingbosrankspanner egaler van structuur en bleker van kleur, en daardoor opvallender dan bij de egale bosrankspanner (H. tersata).

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt sterk op de egale bosrankspanner (H. tersata), maar is op een punt afwijkend. De middenstip op de voorvleugels is bij de tweelingbosrankspanner zelden aanwezig, bij de egale bosrankspanner zelden afwezig. Het bestuderen van genitaalkenmerken blijft noodzakelijk.

egale bosrankspanner
Horisme tersata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Mei en augustus in twee generaties.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop op of in de grond.

Waardplanten

Bosrank en gecultiveerde clemastissoorten.

Habitat

Open bossen, bosranden en struwelen op kalkgraslanden.

Zeldzaamheid

De soort werd voor het eerst in Nederland vastgesteld in 2014. De oudste getraceerde Nederlandse tweelingbosrankspanner stamt uit Geulle (2005) op basis van onderzoek van collecties.

Europa

Atlantisch-mediterraan

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Flussauen-Waldrebenspanner
Franse naam
l'Horisme jumeau
Synoniemen
Horisme laurinata
Toelichting wetenschappelijke naam

Horisme: horima is een grens; de duidelijk afgebakende lijn op voor- en achtervleugel.

Auteursnaam en jaartal
De la Harpe (1855)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

drievlekspanner
Stegania trimaculata

herfstspanner
Epirrita dilutata

perentak
Phigalia pilosaria

bruine bosrankspanner
Horisme vitalbata

blauwbandspanner
Cosmorhoe ocellata

herfstpapegaaitje
Chloroclysta miata

alle soorten uit deze familie