veengeeltje Colias palaeno

Familie
witjes (PIERIDAE)
Onderfamilie
Coliadinae / Colias palaeno
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw driemaal in Zuid-Limburg is vastgesteld. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Jura en de Vogezen.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-28 mm. De zwarte band langs de achterrand van de bovenkant van de vleugels is ongevlekt. Bij het mannetje is de bovenkant geel tot groengeel, bij het vrouwtje lichtgeel tot wit. De franje van de vleugels is roze. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam groen, fijn zwart gespikkeld met een gele lengtestreep over de spiracula; kop groen.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen in Nederland. Op de vliegplaatsen overwintert de soort als rups.

Waardplanten

Waardplanten zijn rijsbes en blauwe bosbes.

Habitat

Open bossen aan de randen van hoogvenen.

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw driemaal in Zuid-Limburg is vastgesteld. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Jura en de Vogezen.

Mobiliteit

In de literatuur wordt het veengeeltje vermeld als vrij honkvast.

Mondiaal

Het veengeeltje komt voor in Noord- en Centraal-Europa.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
Moorland Clouded Yellow
Duitse naam
Hochmoorgelbling
Franse naam
Solitaire
Oud Nederlandse naam
breedbandluzernevlinder, rijsbesvlinder, veenluzernevlinder
Toelichting wetenschappelijke naam

Colias: Colias is de naam van het voorgebergte langs de kust van Attica waar een tempel van Aphrodite (Venus) stond. De slag van Salamis werd hier vlakbij uitgevochten.
palaeno: Palaeno is de naam van een van de vijftig dochters van Danaus, Koning van Argos. Linnaeus benutte deze schatkamer van namen en vernoemde veel soorten naar deze dames.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1761)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

zuidelijke luzernevlinder
Colias alfacariensis

steppeluzernevlinder
Colias chrysotheme

resedawitje
Pontia daplidice

klein koolwitje
Pieris rapae

oranjetipje
Anthocharis cardamines

citroenvlinder
Gonepteryx rhamni

alle soorten uit deze familie