veengeeltje Colias palaeno

Familie

witjes (PIERIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw driemaal in Zuid-Limburg is vastgesteld. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Jura en de Vogezen.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen in Nederland. Op de vliegplaatsen overwintert de soort als rups.

Benaming

Engelse naam

Moorland Clouded Yellow

Duitse naam

Hochmoorgelbling

Franse naam

Solitaire

Oud Nederlandse naam

breedbandluzernevlinder, rijsbesvlinder, veenluzernevlinder

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Colias: Colias is de naam van het voorgebergte langs de kust van Attica waar een tempel van Aphrodite (Venus) stond. De slag van Salamis werd hier vlakbij uitgevochten.
palaeno: Palaeno is de naam van een van de vijftig dochters van Danaus, Koning van Argos. Linnaeus benutte deze schatkamer van namen en vernoemde veel soorten naar deze dames.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-28 mm. De zwarte band langs de achterrand van de bovenkant van de vleugels is ongevlekt. Bij het mannetje is de bovenkant geel tot groengeel, bij het vrouwtje lichtgeel tot wit. De franje van de vleugels is roze. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam groen, fijn zwart gespikkeld met een gele lengtestreep over de spiracula; kop groen.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Open bossen aan de randen van hoogvenen.

Planten

Waardplanten zijn rijsbes en blauwe bosbes.

Waardplant

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

steppeluzernevlinder
Colias chrysotheme

groot koolwitje
Pieris brassicae

gele luzernevlinder
Colias hyale

klein koolwitje
Pieris rapae

citroenvlinder
Gonepteryx rhamni

resedawitje/oostelijk resedawitje
Pontia daplidice / Pontia edusa

Alle soorten uit deze familie