witlijnprachtuil Grammodes stolida

De witlijnprachtuil is een trekvlinder en werd in 2022 nieuw voor Nederland waargenomen.
Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Erebinae / Grammodes stolida
Groep
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam, slechts één waarneming in Nederland; in 2022.

Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Vliegtijd en gedrag

Aan de noordkant van zijn verspreiding in twee generaties in mei-juni en in augustus-september.

Waardplanten

Polyfaag. Onder andere braam, eik en luzerne.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam, slechts één waarneming in Nederland; in 2022.

Regionaal

Slechts eenmalig in Nederland waargenomen

België

1 waarneming in 2015.

Europa

Van Zuid-Europa en Afrika verder oostwaarts tot in India.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Geometrician
Duitse naam
Tölpeleule
Franse naam
La Noctuelle de la Corroyère
Synoniemen
Prodotis stolida (Fabricius, 1775)
Auteursnaam en jaartal
(Fabricius, 1775)

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

schaduwsnuituil
Herminia tarsicrinalis

gepijlde micro-uil
Schrankia costaestrigalis

nonvlinder
Lymantria monacha

eikenweeskind
Catocala promissa

donsvlinder
Euproctis similis

grote beer
Arctia caja

alle soorten uit deze familie