zandstofuil Caradrina selini

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele recente waarnemingen bekend. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups in een cocon en verpopt zich daarin in het voorjaar.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Sandflur-Staubeule

Synoniemen

Paradrina selini, Elaphria selini, Charanyca selini

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Stofuilen hebben een vale zandkleur. De vleugelschubben laten makkelijk los en na het vastpakken van de vlinder blijft een stofvlekje op de vingers achter.
Duinen en zandgronden zijn de gebieden waar deze zandstofuil zich thuis voelt.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Boisduval, 1840)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Deze uil lijkt veel op de huisuil (C. clavipalpis), maar heeft een donkerder grijze en egalere voorvleugel met een donkere achterrand. In het zoomveld en in mindere mate rondom de niervlek zijn vaak vage oranjebruine vlekjes aanwezig. De dwarsbanden zijn nauwelijks zichtbaar. Langs de voorrand van de vleugel zijn enkele donkere vlekjes zichtbaar. De achtervleugel is witachtig met een grijsachtig bruine achterrand.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de huisuil (C. clavipalpis) en de grijze stofuil (Hoplodrina respersa).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Heiden, droge duinen, zandverstuivingen en bosranden; de soort heeft een voorkeur voor droge zandige gebieden.

Planten

Diverse kruidachtige planten.

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie