zandstofuil Caradrina selini

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Caradrina selini
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele recente waarnemingen bekend. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Deze uil lijkt veel op de huisuil (C. clavipalpis), maar heeft een donkerder grijze en egalere voorvleugel met een donkere achterrand. In het zoomveld en in mindere mate rondom de niervlek zijn vaak vage oranjebruine vlekjes aanwezig. De dwarsbanden zijn nauwelijks zichtbaar. Langs de voorrand van de vleugel zijn enkele donkere vlekjes zichtbaar. De achtervleugel is witachtig met een grijsachtig bruine achterrand.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de huisuil (C. clavipalpis) en de grijze stofuil (Hoplodrina respersa).

huisuil
Caradrina clavipalpis
NOCTUIDAE: Hadeninae

grijze stofuil
Hoplodrina respersa
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups in een cocon en verpopt zich daarin in het voorjaar.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten.

Habitat

Heiden, droge duinen, zandverstuivingen en bosranden; de soort heeft een voorkeur voor droge zandige gebieden.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele recente waarnemingen bekend. RL: ernstig bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. Slechts enkele vindplaatsen in de Antwerpse Kempen. Vroeger ook bekend uit Limburg en Namen.

Mondiaal

Marokko en in Europa van het Iberisch schiereiland via Zuid-Frankrijk tot Griekenland en het hele Middellandse Zeegebied. De noordelijke areaalgrens: Noordwest-Zwitserland, West-Duitsland, Noord-België en Nederland, Zuid-Noorwegen, Zuid-Zweden, Zuid-Finland (meer naar het noorden enkelingen) en Karelië. Naar het oosten tot Israël en Libanon. Bij oudere opgaven uit het zuidelijke areaal moet rekening worden gehouden met verwisselingen met soorten uit de P. flavirena-groep. In Midden-Europa zeer lokaal en ontbreekt daar in grote gebieden. Maar het schijnt dat selini ook nieuwe gebieden verovert.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Sandflur-Staubeule
Synoniemen
Paradrina selini, Elaphria selini, Charanyca selini
Toelichting Nederlandse naam

Stofuilen hebben een vale zandkleur. De vleugelschubben laten makkelijk los en na het vastpakken van de vlinder blijft een stofvlekje op de vingers achter.
Duinen en zandgronden zijn de gebieden waar deze zandstofuil zich thuis voelt.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Boisduval, 1840)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

gekraagde grasuil
Mythimna ferrago

aardappelstengelboorder
Hydraecia micacea

donkere korstmosuil
Bryophila raptricula

katwilguiltje
Brachylomia viminalis

variabele worteluil
Euxoa cursoria

geoogde worteluil
Agrotis clavis

alle soorten uit deze familie