zoomspanner Epione vespertaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die af en toe verspreid over het land wordt gezien. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-augustus/september in één generatie; in Nederland zijn alleen waarnemingen bekend uit juli en augustus. De vlinders worden vooral in de middag nogal eens opgejaagd van de waardplant. De mannetjes komen op licht, gewoonlijk ruim na middernacht en tegen zonsopkomst; soms zijn ze overdag actief.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich op de waardplant of in de strooisellaag. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dark Bordered Beauty

Duitse naam

Espen-Saumbandspanner

Franse naam

'l'Épione vespérale , l'Épione parallèle

Oud Nederlandse naam

breed vlammetje

Synoniemen

Epione paralellaria, Epione parallelaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De vlinders van deze spannersoort hebben een kenmerkende vleugelzoom.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Epione: Epione is de vrouw van Aesculapius, de 'onberispelijke arts' van Homerus en later bescchouwd als de god van de medische wereld; Aesculapiyus en Epione waren de ouders van Machaon en Podalirius.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. De zoom op de voorvleugel van het mannetje loopt ruwweg evenwijdig aan de vleugelrand en is over de gehele lengte ongeveer even breed. Het citroengele vrouwtje is nagenoeg ongevlekt en heeft halverwege de voorvleugel een diepe inkeping in de roodbruine vleugelzoom.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de puntige zoomspanner (E. repandaria).

Gelijkende soorten rups

Puntige zoomspanner (Epione repandaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige ruige graslanden en heiden, vaak in de buurt van hoge bomen.

Planten

Berk, hazelaar, ratelpopulier en wilg.

Waardplant

Berk
Betula

Hazelaar
Corylus

Populier
Populus

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie