zoomspanner Epione vespertaria

Berk, hazelaar, ratelpopulier en wilg zijn de waardplanten van de zoomspanner, die slechts zelden wordt gezien in Nederland en België.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Epione vespertaria
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die af en toe verspreid over het land wordt gezien. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. De zoom op de voorvleugel van het mannetje loopt ruwweg evenwijdig aan de vleugelrand en is over de gehele lengte ongeveer even breed. Het citroengele vrouwtje is nagenoeg ongevlekt en heeft halverwege de voorvleugel een diepe inkeping in de roodbruine vleugelzoom.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de puntige zoomspanner (E. repandaria).

puntige zoomspanner
Epione repandaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Gelijkende soorten rups

Puntige zoomspanner (Epione repandaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

puntige zoomspanner
Epione repandaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-augustus/september in één generatie; in Nederland zijn alleen waarnemingen bekend uit juli en augustus. De vlinders worden vooral in de middag nogal eens opgejaagd van de waardplant. De mannetjes komen op licht, gewoonlijk ruim na middernacht en tegen zonsopkomst; soms zijn ze overdag actief.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich op de waardplant of in de strooisellaag. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Waardplanten

Berk, hazelaar, ratelpopulier en wilg.

Habitat

Vochtige ruige graslanden en heiden, vaak in de buurt van hoge bomen.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die af en toe verspreid over het land wordt gezien. RL: gevoelig.

België

Verdwenen. Vroeger verspreide vindplaatsen ten zuiden van Samber en Maas.

Mondiaal

Van Zuidwest-Europa tot het Amoergebied. Niet in Portugal, Griekenland en de Balkan. Ook niet in Klein-Azië. In het noorden zuidelijker dan E. repandaria.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Dark Bordered Beauty
Duitse naam
Espen-Saumbandspanner
Franse naam
'l'Épione vespérale , l'Épione parallèle
Oud Nederlandse naam
breed vlammetje
Synoniemen
Epione paralellaria, Epione parallelaria
Toelichting Nederlandse naam

De vlinders van deze spannersoort hebben een kenmerkende vleugelzoom.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Epione: Epione is de vrouw van Aesculapius, de 'onberispelijke arts' van Homerus en later bescchouwd als de god van de medische wereld; Aesculapiyus en Epione waren de ouders van Machaon en Podalirius.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bosbesbruintje
Macaria brunneata

vals witje
Siona lineata

streepstipspanner
Idaea humiliata

egale stipspanner
Idaea straminata

walstrobandspanner
Epirrhoe galiata

tweelingbosrankspanner
Horisme radicaria

alle soorten uit deze familie