puntige zoomspanner Epione repandaria

De puntige zoomspanner heeft een brede bruine zoom op de oranje voorvleugel.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Epione repandaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De brede bruinroze of reebruine zoom op de oranje voorvleugel loopt spits toe naar de vleugelpunt. De intensiteit van het oranje en de kleur van de zoom varieert.

Kenmerken rups

Tot 28 mm; lichaam bruin of grijs met op de rug een aantal okerkleurige, driehoekige vlekjes, die door witte stippen worden geflankeerd; onder de spiracula een brede, bleek okerkleurige lengtestreep; op segment vijf een kleine dubbelgepunte knobbel op de rugzijde; kop grijsachtig bruin aan de bovenzijde, okerkleurig aan de onderzijde.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt op het mannetje van de zoomspanner (E. vespertaria), waarvan de donkere zoom naar de punt van de voorvleugel echter niet spits toeloopt.

zoomspanner
Epione vespertaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Gelijkende soorten rups

Zoomspanner (Epione vespertaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

zoomspanner
Epione vespertaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin oktober in twee generaties. De vlinders zijn vanaf de schemering gemakkelijk te verstoren van de waardplant. Ze worden vlak na het donker geregeld vliegend waargenomen en komen meestal in kleine aantallen op licht. De vrouwtjes worden soms ´s nachts rustig vliegend en ei-afzettend tussen de wilgen waargenomen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni en augustus. De rups verpopt zich tussen bladeren die niet per se van de waardplant hoeven te zijn. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Waardplanten

Vooral wilg, els, (ratel)populier en sleedoorn.

Habitat

Vooral brede paden en open plekken in vochtige bossen; soms ook struwelen en tuinen.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden tot het Amoergebied; in het noorden tot de poolcirkel, in het zuiden van Italië via de Balkan tot Klein-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Bordered Beauty
Duitse naam
Weiden-Saumbandspanner
Franse naam
l'Épione marginée
Oud Nederlandse naam
puntig vlammetje, spitse epione
Synoniemen
Epione apiciaria, Ennomos apiciaria
Toelichting Nederlandse naam

Net als Epione vespertaria heeft ook deze spannersoort een kenmerkende vleugelzoom. Bij deze spanner loopt die zoom zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje uit in een punt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Epione: Epione is de vrouw van Aesculapius, de 'onberispelijke arts' van Homerus en later bescchouwd als de god van de medische wereld; Aesculapiyus en Epione waren de ouders van Machaon en Podalirius.
repandaria: repandus is achterover gebogen, naar de scherp gehoekte band.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

iepentakvlinder
Ennomos autumnaria

tweelingbosrankspanner
Horisme radicaria

hopdwergspanner
Eupithecia assimilata

crème stipspanner
Scopula ternata

geelpurperen spanner
Idaea muricata

zwarte-w-vlinder
Macaria wauaria

alle soorten uit deze familie