puntige zoomspanner Epione repandaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin oktober in twee generaties. De vlinders zijn vanaf de schemering gemakkelijk te verstoren van de waardplant. Ze worden vlak na het donker geregeld vliegend waargenomen en komen meestal in kleine aantallen op licht. De vrouwtjes worden soms ´s nachts rustig vliegend en ei-afzettend tussen de wilgen waargenomen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni en augustus. De rups verpopt zich tussen bladeren die niet per se van de waardplant hoeven te zijn. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Bordered Beauty

Duitse naam

Weiden-Saumbandspanner

Franse naam

l'Épione marginée

Oud Nederlandse naam

puntig vlammetje, spitse epione

Synoniemen

Epione apiciaria, Ennomos apiciaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Net als Epione vespertaria heeft ook deze spannersoort een kenmerkende vleugelzoom. Bij deze spanner loopt die zoom zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje uit in een punt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Epione: Epione is de vrouw van Aesculapius, de 'onberispelijke arts' van Homerus en later bescchouwd als de god van de medische wereld; Aesculapiyus en Epione waren de ouders van Machaon en Podalirius.
repandaria: repandus is achterover gebogen, naar de scherp gehoekte band.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De brede bruinroze of reebruine zoom op de oranje voorvleugel loopt spits toe naar de vleugelpunt. De intensiteit van het oranje en de kleur van de zoom varieert.

Kenmerken rups

Tot 28 mm; lichaam bruin of grijs met op de rug een aantal okerkleurige, driehoekige vlekjes, die door witte stippen worden geflankeerd; onder de spiracula een brede, bleek okerkleurige lengtestreep; op segment vijf een kleine dubbelgepunte knobbel op de rugzijde; kop grijsachtig bruin aan de bovenzijde, okerkleurig aan de onderzijde.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt op het mannetje van de zoomspanner (E. vespertaria), waarvan de donkere zoom naar de punt van de voorvleugel echter niet spits toeloopt.

Gelijkende soorten rups

Zoomspanner (Epione vespertaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral brede paden en open plekken in vochtige bossen; soms ook struwelen en tuinen.

Planten

Vooral wilg, els, (ratel)populier en sleedoorn.

Waardplant

Els
Alnus

Populier
Populus

Sleedoorn
Prunus

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie