gewone bandspanner Epirrhoe alternata

Ook in tuinen, parken en plantsoenen kan de gewone bandspanner worden aangetroffen.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Epirrhoe alternata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Deze spanner is ondanks de tamelijk grote variatie over het algemeen goed herkenbaar. Over de voorvleugel loopt een patroon van donkergrijze en bruinachtig grijze banden. De donkerste en enigszins onregelmatige middenband heeft aan de buitenzijde één duidelijk uitstekende vrij stompe punt. Door het midden van de witte banden aan weerskanten van de middenband loopt een dunne grijze lijn. De buitenste witte band en de buitenste donkere band lopen duidelijk door over de achtervleugel; de andere banden doen dat veel vager.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de springzaadbandspanner (Xanthorhoe biriviata), de bonte bandspanner (E. tristata), de bosbandspanner (E. rivata) en de walstrobandspanner (E. galiata). De dubbelhoekbandspanner (Euphyia biangulata) heeft een dubbel gepunt uitsteeksel aan de buitenrand van de middenband. Bij de scherphoekbandspanner (Euphyia unangulata) is het uitsteeksel aan de buitenrand van de middenband anders van vorm.

walstrobandspanner
Epirrhoe galiata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bonte bandspanner
Epirrhoe tristata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bosbandspanner
Epirrhoe rivata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

dubbelhoekbandspanner
Euphyia biangulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

scherphoekbandspanner
Euphyia unangulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

springzaadbandspanner
Xanthorhoe biriviata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Gelijkende soorten rups

Bosbandspanner (Epirrhoe rivata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

bosbandspanner
Epirrhoe rivata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind augustus in twee generaties; in gunstige jaren soms een partiële derde generatie in september-oktober. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen uit lage vegetatie. Ze bezoeken vanaf de schemering bloemen van onder andere kruiskruid en komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in een cocon op de grond.

Waardplanten

Diverse soorten walstro en ook kleefkruid.

Habitat

Vooral struwelen, bossen, heiden, (kalk)graslanden, moerassen en duinen; soms tuinen, parken en plantsoenen in stedelijke omgeving.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Zeer algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland en heel Europa tot Kamtsjatka en de Koerilen (ssp. xenos, Bryk 1942). Ook in Noord-Amerika; in Noord-Europa tot boven de poolcirkel, in het zuiden: de westelijke Middellandse Zee-eilanden, Italië, de Balkan tot de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Common Carpet
Duitse naam
Graubinden-Labkrautspanner
Franse naam
la Phalène du pied-de-lion , l'Alternée
Synoniemen
Cidaria alternata, Epirrhoe sociata, Larentia sociata, Cidaria sociata
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
In ons land is dit de gewoonste van de bandspanners.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Epirrhoe: epirrhoe is een rivier, een overstroming. Dit verwijst naar de golflijnen op de vleugels.
alternata: alternare is afwisselen; zwarte en witte banden wisselen elkaar af.

Auteursnaam en jaartal
(Müller, 1764)

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

geelbruine bandspanner
Plagodis pulveraria

late bremspanner
Scotopteryx luridata

v-dwergspanner
Chloroclystis v-ata

schijn-sparspanner
Thera britannica

vals witje
Siona lineata

voorjaarsboomspanner
Alsophila aescularia

alle soorten uit deze familie