poelruitspanner Gagitodes sagittata

Omdat poelruit de waardplant is van de rupsen, is de poelruitspanner aan te treffen in vochtige biotopen.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Gagitodes sagittata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid
Zeldzaam. Wordt verspreid over het land af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.
Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-17 mm. Op de lichtbruine voorvleugel bevindt zich een opvallende donkergrijze of zwarte middenband, die aan de buitenrand een groot uitsteeksel heeft. Deze donkere band is afgezet met brede witte lijnen en soms in het midden onderbroken; verder is er nauwelijks enige variatie.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lichaam geelachtig groen met over de rug brede, donkergroene dwarsbanden; op de flanken een brede, onregelmatige, roze lengteband, die langs de onderrand donkergroen- of zwartgezoomd is; kop groen met donkerbruine tekening.

Vliegtijd en gedrag
Half juni-eind juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. De vrouwtjes vertonen soms zwerfgedrag.
Levenscyclus
Rups: augustus-september. De rups leeft op de bloeiwijze van de plant. De soort overwintert als pop onder aan de waardplant, in de strooisellaag of in de grond.
Waardplanten
Poelruit.
Habitat

Moerassen, natte weilanden, slootkanten en oevers van rivieren en andere natuurlijke waterlopen.

Zeldzaamheid
Zeldzaam. Wordt verspreid over het land af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.
België
Zeer zeldzaam. Slechts twee recente vindplaatsen in de Antwerpse Kempen en de Oost-Vlaamse Durmevallei.
Mondiaal
Spanje, Frankrijk en Italië en verbrokkeld in West- en Midden-Europa, ook in Roemenië en Griekenland vastgesteld; in het noorden lokaal in Zuid- en Midden-Zweden, Finland en verbrokkeld in Denemarken en in de Baltische staten. Via de gematigde zone tot Japan.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Marsh Carpet
Duitse naam
Wiesenrauten-Kapselspanner
Franse naam
la Phalène du pigamon
Synoniemen
Perizoma sagittata, Coenotephria sagittata, Cidaria sagittata, Larentia sagittata
Toelichting Nederlandse naam
Poelruit is de waardplant van deze spannersoort. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam
sagittata: sagitta is een pijl. De spitse tand aan de middenband lijkt veel op een pijlpunt.
Auteursnaam en jaartal
(Fabricius, 1787)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

klokjesdwergspanner
Eupithecia denotata

vlekstipspanner
Idaea dimidiata

gallendwergspanner
Eupithecia analoga

malvabandspanner
Larentia clavaria

bosbesdwergspanner
Pasiphila debiliata

geveerde walstrospanner
Nebula salicata

alle soorten uit deze familie