zuidelijke kamperfoelie-uil Calliergis ramosa

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Cuculliinae / Calliergis ramosa
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Van deze zeldzame zwerver zijn geen recente waarnemingen bekend.

Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil is grijsachtig bruin. Opvallend is de donkerbruine zone langs de binnenrand, die in het midden van de vleugelrand breed is, daarna weer smaller wordt en vervolgens schuin richting de vleugelpunt doorloopt. In de binnenrandhoek bevindt zich een opvallende, door de golflijn wit omrande vlek.

Kenmerken rups

Ebert: De rups lijkt sterk op die van Xylocampa areola, ze leven beide op kamperfoelie en beide imiteren plantentwijgen.

Gelijkende soorten vlinder

Deze uil heeft in eerste instantie wel wat weg van de moeras-grasuil (Lateroligia ophiogramma), maar deze laatste heeft een donkere zone aan de voorrand van de vleugel in plaats van langs de binnenrand.

moeras-grasuil
Lateroligia ophiogramma
NOCTUIDAE: Cuculliinae

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: begin mei-eind juli. De vlinders komen op licht en op smeer.

Waardplanten

In het buitenland: vooral rode kamperfoelie.

Habitat

In het buitenland: bosranden en struiken op kalkrijke bodem.

Zeldzaamheid

Van deze zeldzame zwerver zijn geen recente waarnemingen bekend.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Mondiaal

In Europa alleen zeer lokaal in het midden en het zuiden. Naar het noorden tot het Duitse Middelgebergte, de Sudeten, de Karpaten en West-Oekraïne. In het zuiden sterk verbrokkeld en vooral in de bergen van Noordwest-Spanje, de Alpen-zuidrand en Griekenland. Gescheiden deelarealen in Nederland en in Midden-Italië. Van de verspreiding in Azië is weinig bekend.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Geissblatt-Kappeneule
Franse naam
la Noctuelle rameuse
Synoniemen
Callierges ramosus, Lithocampa ramosa
Toelichting Nederlandse naam

zuidelijke kamperfoelie-uil
Kamperfoelie zou een belangrijke waardplant zijn van deze uil.
Deze soort heeft een verspreidingsgebied dat ver van ons land ligt in zuidelijke en oostelijke richtingen.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1786)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

ruituil
Xestia stigmatica

grijze stofuil
Hoplodrina respersa

zuidelijke grasuil
Mythimna vitellina

zwartrandgrasuil
Apamea epomidion

krakeling
Diloba caeruleocephala

zuringuil
Acronicta rumicis

alle soorten uit deze familie