zuidelijke wikke-uil Tathorhynchus exsiccata

De zuidelijke wikke-uil is in Nederland 1 keer waargenomen.
Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Erebinae / Tathorhynchus exsiccata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam, slechts eenmaal in Nederland waargenomen.

De zuidelijke wikke-uil wordt heel af en toe als trekker in Zuid-Engeland gevonden en daarom staat de soort afgebeeld in de Nederlandse nachtvlindergids, die uit het Engels is bewerkt. Daarom was er ook al een Nederlandse naam voor deze vlinder. Het is een soort die vooral in Afrika voorkomt en ook hier en daar rondom de Middellandse zee. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld is het een zeldzame soort die maar weinig wordt gezien. De vondst zo noordelijk, in de kop van Noord-Holland is dan ook erg bijzonder.

Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Vliegtijd en gedrag

De waarneming in Callantsoog was op 25 december. In Engeland meestal in het vroege voorjaar en het najaar tot in november. 

Waardplanten

In het Middelandse zeegebied en in Afrika op luzerne en Indigofera.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam, slechts eenmaal in Nederland waargenomen.

De zuidelijke wikke-uil wordt heel af en toe als trekker in Zuid-Engeland gevonden en daarom staat de soort afgebeeld in de Nederlandse nachtvlindergids, die uit het Engels is bewerkt. Daarom was er ook al een Nederlandse naam voor deze vlinder. Het is een soort die vooral in Afrika voorkomt en ook hier en daar rondom de Middellandse zee. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld is het een zeldzame soort die maar weinig wordt gezien. De vondst zo noordelijk, in de kop van Noord-Holland is dan ook erg bijzonder.

Europa

De vlinder komt voor in Afrika en het Middelandse Zeegebied. Wordt sporadisch waargenomen in Engelend.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Auteursnaam en jaartal
Lederer, 1855

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

moerasspinner
Laelia coenosa

grasbeertje
Coscinia cribraria

wikke-uil
Lygephila pastinum

meriansborstel
Calliteara pudibunda

geellijnsnuituil
Trisateles emortualis

nonvlinder
Lymantria monacha

alle soorten uit deze familie