zuidelijke wikke-uil Tathorhynchus exsiccata

Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
/ Tathorhynchus exsiccata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Slechts 1 waarneming in Calantsoog

Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Vliegtijd en gedrag

De waarneming in Callantsoog was op 25 december. In Engeland meestal in het vroege voorjaar en het najaar tot in november. 

Waardplanten

In het Middelandse zeegebied en in Afrika op luzerne en Indigofera.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Slechts 1 waarneming in Calantsoog

Europa

De vlinder komt voor in Afrika en het Middelandse Zeegebied. Wordt sporadisch waargenomen in Engelend.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Auteursnaam en jaartal
Lederer, 1855

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

vierstipbeertje
Cybosia mesomella

bruine snuituil
Hypena proboscidalis

rozenblaadje
Miltochrista miniata

roodbandbeer
Diacrisia sannio

nonvlinder
Lymantria monacha

booglijnuil
Colobochyla salicalis

alle soorten uit deze familie