zwarte-w-vlinder Macaria wauaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders worden af en toe opgejaagd van de waardplant en worden in de schemering ook vliegend waargenomen. Ze komen op licht, vrijwel altijd in kleine aantallen.

Levenscyclus

Rups: april-juni. De rups verpopt zich in een cocon tussen de bladeren van de waardplant. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

V-Moth

Duitse naam

Vauzeichen-Eckflügelspanner

Franse naam

le Damas cendré

Synoniemen

Itama wauaria, Itame wauaria, Semiothisa wauaria, Thamnonoma wauaria, Halia wauaria, Halia wavaria, Thamnonoma wavaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Zwarte-w-vlinder is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
Zie ook 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

wauaria: vau is het woord voor de letter 'v'; wau kan worden opgevat als de letter 'w' die ontstaat als de twee v's dicht bij elkaar komen.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. Op beide voorvleugels bevindt zich een duidelijke zwarte V, die in rusthouding van de vleugels samen grofweg een W vormen. Op de lichtgrijze voorvleugel zijn nog drie opvallende vlekken te zien langs de voorrand. De tekening en de intensiteit van de grondkleur kunnen variëren: soms met een violette tint en heel soms bruingrijs of zwartbruin.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; lichaam groen of bruin met opvallende zwarte vlekken; over de rug vier witte of geelachtig witte, golvende lengtestrepen en een brede gele lengtestreep over de zwarte spiracula; kop groen of bruin met zwarte stipjes.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral (volks)tuinen waar aalbes is aangeplant.

Planten

Bessenstruiken; ook aanverwante sierstruiken zoals rode ribes.

Waardplant

Ribes
Ribes

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

lichte blokspanner
Lobophora halterata

eikentak
Gerinia honoraria

heidedwergspanner
Eupithecia satyrata

crème stipspanner
Scopula ternata

malvabandspanner
Larentia clavaria

gemarmerde oogspanner
Cyclophora pendularia

Alle soorten uit deze familie