Timoteegras Phleum

Timoteegras, timothee of lammerstaart (Phleum pratense subsp. pratense) is een plant uit de grassenfamilie (Poaceae). 

Timothee is een voor vee zeer voedzaam gras, dat langs wegen, dijken en in graslanden groeit. Voor de inzaai in grasland zijn er weidetypen en hooitypen. De weidetypen bloeien later dan de hooitypen. Ingezaaid in grasland verdwijnt het daar meestal weer spoedig of komt sporadisch nog voor. Timothee kan goed tegen maaien, maar minder goed tegen beweiding. Het is een overblijvende, zodevormende grassoort die 40-150 cm hoog kan worden.

(Bron: Wikipedia)

Bron foto: Guust de Vries, Timoteegras

Vlinders bij waardplant

zwartsprietdikkopje
Thymelicus lineola
HESPERIIDAE: Hesperiinae

bonte marmeruil
Deltote deceptoria
NOCTUIDAE: Eustrotiinae

groot dikkopje
Ochlodes sylvanus
HESPERIIDAE: Hesperiinae

koevinkje
Aphantopus hyperantus
NYMPHALIDAE: Satyrinae

bruin zandoogje
Maniola jurtina
NYMPHALIDAE: Satyrinae

zomererebia
Erebia aethiops
NYMPHALIDAE: Satyrinae

voorjaarserebia
Erebia medusa
NYMPHALIDAE: Satyrinae

dambordje
Melanargia galathea
NYMPHALIDAE: Satyrinae

geelsprietdikkopje
Thymelicus sylvestris
HESPERIIDAE: Hesperiinae

gewone grasuil
Luperina testacea
NOCTUIDAE: Hadeninae