zomererebia Erebia aethiops

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één slecht gedocumenteerde waarneming bekend uit het begin van de twintigste eeuw.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-begin september in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scotch Argus, Northern Brown

Duitse naam

Hundsgrasfalter, Waldteufel, Graubindiger Mohrenfalter

Franse naam

Le Grand Nègre, Moiré sylvicole

Oud Nederlandse naam

moorvlinder

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Erebia: erebus is de donkere afscheiding tussen de aarde en Hades, de onderwereld; vanwege het donkere uiterlijk van de vlinders.
aethiops: Aethiops is een Ethiopiër, vanwege de donkere kleur.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1777)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 19-24 mm. De bovenkant van de vleugels is donkerbruin met langs de achterrand een oranje band met daarin drie tot vier witgekernde zwarte oogvlekken. Op de onderkant van de achtervleugel bevinden zich drie kleine witte punten in een band, die bij het mannetje donkergrijs en bij het vrouwtje geel of witachtig bruin is. De franje is bij de mannetjes niet en bij de vrouwtjes wel geblokt; dit laatste is echter weinig opvallend.

Gelijkende soorten vlinder

De voorjaarserebia heeft geen band op de onderkant van de achtervleugel. Zie ook de boserebia.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Schrale graslanden en ruigten bij bosranden en matig vochtige graslanden met bomen en struiken.

Planten

Waardplanten zijn diverse grassen.

Waardplant

Kortsteel
Brachypodium

Duinriet
Calamagrostis

Zegge
Carex

Kropaar
Dactylis

Zwenkgras
Festuca

Timoteegras
Phleum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

Alle soorten uit deze familie