Thera grijs 2

De volgende soorten lijken sterk op elkaar:

Jeneverbesspanner

 Thera juniperata

jeneverbesspanner (Thera juniperata) jeneverbesspanner (Thera juniperata)
 • De jeneverbesspanner (T. juniperata) is altijd zuiver grijs.
 • De golflijn is zeer vaag of ontbreekt.
 • De buitenhoek van de middenband steekt verder en scherp uit in vergelijking met de overige soorten.
 • Het zwarte streepje in de vleugelpunt is zeer opvallend en loopt door tot de middenband.
 • De middellijn op de achtervleugel maakt een scherpe bocht.
 • De achtervleugel is lichtgrijs.
 • De jeneverbesspanner (T. juniperata) vliegt erg laat (oktober, november).

Naaldboomspanner

Thera obeliscata

naaldboomspanner (Thera obeliscata) naaldboomspanner (Thera obeliscata)
 • De naaldboomspanner (T. obeliscata) is nooit zuiver grijs.
 • De golflijn is meestal duidelijk aanwezig (soms wat vaag).
 • De buitenhoek van de middenband steekt minder ver uit dan bij de jeneverbesspanner (T. juniperata) en is in totaliteit stomp.
 • Het zwarte streepje in de vleugelpunt loopt, indien aanwezig, niet door tot de middenband.
 • De middellijn op de achtervleugel maakt een minder scherpe bocht.
 • De achtervleugel is bruingrijs.
 • De naaldboomspanner (T. obeliscata) vliegt veel eerder dan de jeneverbesspanner (T. juniperata), soms met een overlap in oktober.

Sparspanner

Thera variata

& Schijn-sparspanner

Thera britannica

schijn-sparspanner (Thera britannica) schijn-sparspanner (Thera britannica)

(Thera britannica (foto boven) staat in deze vergelijking ook model voor Thera variata.)

 • De sparspanner (T. variata) en de schijn-sparspanner (T. britannica) hebben altijd wat bruin in de middenband.
 • De golflijn is meestal duidelijk aanwezig.
 • De buitenhoek van de middenband steekt minder ver uit dan bij de jeneverbesspanner (T. juniperata) en is in totaliteit stomp.
 • Het zwarte streepje in de vleugelpunt loopt, indien aanwezig, niet door tot de middenband.
 • De middellijn op de achtervleugel maakt een minder scherpe bocht.
 • De achtervleugel is lichtgrijs.
 • De sparspanner (T. variata) en de schijn-sparspanner (T. britannica) vliegen veel eerder dan de jeneverbesspanner (T. juniperata), soms met een overlap in oktober.