Autographa

De volgende soorten lijken sterk op elkaar:

De donkere jota-uil (A. pulchrina) en de jota-uil (A. jota) zijn sterk op elkaar lijkende soorten. Daarnaast lijken ze oppervlakkig gezien ook op de gamma-uil (A. gamma), maar die is veel grijzer en contrastarmer. Toch zijn ze goed uit elkaar te houden op grond van de onderstaande kenmerken, met name als die kenmerken samen voorkomen.

Donkere jota-uil

Autographa pulchrina

  • De ringvlek is lang niet altijd zichtbaar, maar van de omranding is altijd een klein zilveren randje zichtbaar, dat vrijwel tegen het metaalteken aan ligt (a). Dit is een heel constant en goed bruikbaar kenmerk.
  • De niervlek is sterk ingesnoerd (b), gedeeltelijk zwart opgevuld (vooral in de uiteinden) en heeft een zilveren omlijning, die vooral rond de binnenste lob duidelijk zichtbaar is. Ook dit kenmerk is goed bruikbaar.
  • Het veld tussen het metaalteken en de voorrand (c) is paarsachtig en steekt relatief weinig af tegen het donkere veld waarin het metaalteken ligt. Dit kenmerk is niet altijd even duidelijk.

Jota-uil

Autographa jota

  • De ringvlek is niet of nauwelijks zichtbaar (a).
  • De niervlek is ofwel afwezig óf bruin omrand (b), en meestal relatief weinig ingesnoerd.
  • Het veld tussen het metaalteken en de voorrand (c) is licht rozeachtig en steekt daardoor opvallend af tegen het donkere veld waarin het metaalteken ligt. Dit kenmerk is niet altijd even duidelijk.
Zie ook dit duidelijke schema Zie ook dit duidelijke schema