windsingels

Een natuurlijke barrière van aaneengesloten bomen of struiken, vaak langs landbouwgronden.

Vlinders

brandvlerkvlinder
Pheosia tremula

bruine wapendrager
Clostera curtula

donkere iepenuil
Cosmia affinis

geellijnsnuituil
Trisateles emortualis

iepenuil
Cosmia diffinis

kleine wapendrager
Clostera anachoreta

korstmosspanner
Cleorodes lichenaria

pluimspinner
Ptilophora plumigera

tweekleurige heremietuil
Ipimorpha subtusa