Meetnet libellen coördinatie

De coördinator van het monitoringprogramma helpt u graag!

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Hier kunt u ook terecht met uw met vragen, opmerkingen of suggesties. Routes worden buiten het veldwerkseizoen uitgezet, in het algemeen tussen januari en half mei.

Ik wil meedoen