Agrarisch Meetnet Insecten

BIMAG

BIMAG staat voor het Bodem- en InsectenMeetnet Agrarisch Gebied, het monitoringsprogramma voor om vlinders en insecten in het agrarisch gebied 

Ga naar BIMAG