Beïnvloeden Nederlandse politiek

Kennis is de basis van bescherming

De rijksoverheid blijft eindverantwoordelijk voor het behalen van internationale doelen en voor wetgeving. De Vlinderstichting was betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe natuurbeschermingswet, die per 1 januari 2017 in werking is getreden.

Daarin is op twee manieren een wettelijke basis gekomen voor vlinders en libellen: via de wettelijke soortenlijst waar nu ook de bedreigde en ernstig bedreigde soorten vlinders en libellen op staan en via de actieve soortenbescherming (inspanningsverplichting voor provincies voor een goede staat van instandhouding) van alle Rode Lijst‐soorten. Ook bij andere natuurbeschermingsonderwerpen zoals de stikstof‐overlast maakt de (landelijke) politiek gebruik van kennis van De Vlinderstichting.

 

Help ook mee en steun De Vlinderstichting