Natuurinclusieve landbouw stimuleren

Gezond voor mens en dier

(foto: De Vlinderstichting) (foto: De Vlinderstichting)

De Nederlandse landbouw is een belangrijke oorzaak van het verlies van dieren- en plantensoorten in Nederland én elders in de wereld. Om de natuur te beschermen is de landbouw dus erg belangrijk. Daarom werkt De Vlinderstichting samen met boeren, bedrijven en andere organisaties aan een nieuwe vorm van landbouw.

Landbouw als onderdeel van de oplossing

De landbouw is niet alleen een belangrijke veroorzaker van natuurverlies, maar kan juist een onderdeel van de oplossing zijn. De Vlinderstichting werkt hiervoor samen met ondere andere Wereld Natuurfonds, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. We gaan in gesprek met boeren, bedrijven en andere organisaties op zoek naar landbouw die natuur en soortenrijkdom in heel Nederland versterkt en die ontbossing elders tegengaat.

Veerkrachtiger landschap

Produceren van voedsel kan samen gaan met het gezond houden van de bodem en ruimte bieden aan veel verschillende dier- en plantensoorten. Hiervoor is een verandering van onze voedselproductie nodig en deze financiële ondersteuning vanuit de overheid is daarbij heel belangrijk. Het boerenland wordt door agrarisch natuurbeheer ‘veerkrachtiger’ en is daardoor beter bestand tegen klimaatverandering. Bovendien profiteren ook omringende natuurgebieden en de waterkwaliteit van deze verandering, omdat er minder vervuilende stoffen zoals pesticiden en kunstmest worden gebruikt.

 

Help ook mee en steun De Vlinderstichting