Lobby in Brussel

Want vlinders houden zich niet aan grenzen

In 2004 startte De Vlinderstichting samen met Butterfly Conservation UK met vlinderbescherming op Europees niveau. Inmiddels is dit uitgegroeid naar een bloeiend netwerk: 45 organisations in 36 landen. De Vlinderstichting opereert daarmee in een breed samenwerkingsverband van vlinderonderzoekers en ‐beschermers en is nauw betrokken bij veel internationale ontwikkelingen op het gebied van natuurbeleid en natuurbeheer.

Lobby in Brussel

De Europese vlinderscherming heeft een aantal duidelijke doelen, waaronder het beïnvloeden van het beleid op Europees niveau. Dankzij de intensieve samenwerking en onderzoek hebben we steeds meer inzicht gekregen in de Europese vlinderfauna en haar achteruitgang. Met deze cijfers wordt al jarenlang intensief lobby gevoerd in Brussel, om de noodzaak voor betere bescherming voor het voetlicht te brengen. 

 

Help ook mee en steun De Vlinderstichting