Vragenlijst opdrachtnemer

Vragenlijst onder opdrachtnemers Kleurkeur

In 2019 lanceerden De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur richtlijnen voor ecologisch bermbeheer onder de naam Kleurkeur. Gedurende 2020 is een groot aantal partijen aan de slag gegaan met de richtlijnen. Wij willen u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij het Kleurkeurproces en eventuele kwaliteit kunnen verbeteren en evalueren. Het invullen van de vragenlijst kost u circa 10 minuten. Deze vragenlijst is bedoeld voor opdrachtnemers, bent u opdrachtgever dan vindt u uw vragenlijst hier.

Algemeen

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt, maar bij sommige vragen willen we weten of we contact met u mogen opnemen.

De opdracht

Indien u afgelopen jaar met Kleurkeur heeft gewerkt:

Indien u afgelopen jaar niet met Kleurkeur heeft gewerkt, kunt u door naar het kopje 'Afronding' voor de laatste vragen van deze enquête.

Financiële haalbaarheid

Wij zijn benieuwd of er meer of minder kosten zijn voor de opdrachtnemer.

Antwoord in hele euro's (€).

Kleurkeur na 2020

Afronding