Vragenlijst opdrachtgever

Vragenlijst onder opdrachtgevers Kleurkeur

In 2019 lanceerden De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur richtlijnen voor ecologisch bermbeheer onder de naam Kleurkeur. Gedurende 2020 is een groot aantal partijen aan de slag gegaan met de richtlijnen. Wij willen u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij het Kleurkeurproces en eventuele kwaliteit kunnen verbeteren en evalueren. Deze vragenlijst is bedoeld voor opdrachtgevers, bent u opdrachtnemer dan vind u uw vragenlijst hier.

Algemeen

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt, maar bij sommige vragen willen we weten of we contact met u mogen opnemen.

Belang van ecologisch bermbeheer en Kleurkeur bij opdrachtgevers

Aantal invullen in cijfers a.u.b.

Indien u afgelopen jaar met Kleurkeur heeft gewerkt:

Indien u afgelopen jaar niet met Kleurkeur heeft gewerkt, kunt u door naar het kopje 'Opleiding'.

Opleiding

Kleurkeur na 2020

Afronding