Het organiseren van een jeugdexcursie

Je kunt een excursie voor de jeugd organiseren. Dit kan ook als deelexcursie naast de excursie voor volwassenen. In zo’n excursie kun je bijvoorbeeld verschillende lokmethodes met elkaar vergelijken.

 

De jeugdexcursie

Het is tijdens de excursie de bedoeling om verschillende lokmethoden, bijvoorbeeld lamp en laken, een smeerrecept met bier en een recept met wijn, met elkaar te vergelijken om te zien welke het beste werkt.

Bij jongeren is vooral het plezier in nachtvlinders kijken belangrijk. Het op naam brengen van de soorten is vaak moeilijk en duurt lang, daarom vinden wij dat aspect minder belangrijk. Een alternatief is het tellen van het aantal vlinders en/of het aantal soorten (globaal) dat er op de lokmethode afkomt.

Bij de jeugdexcursie komt grotendeels hetzelfde kijken als bij een excursie voor volwassenen. Wil je een excursie organiseren? Hierover kun je alles lezen op de informatiepagina voor excursieleiders.

Waar blijven de ouders?

Veel ouders vinden het leuk om zelf ook mee te gaan met een excursie of zij vinden het niet prettig hun kinderen bij een avondexcursie achter te laten. Jongeren gaan vaak liever zelfstandig opstap.
Een oplossing hiervoor is een deelexcursie. Ouders en andere volwassen zijn bezig op de ene plek, terwijl de jongeren een eindje verderop hun eigen excursie hebben.