beukeneenstaart Watsonalla cultraria

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral op de zandgronden voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin september in twee generaties; alleen in heel gunstige jaren is er een derde generatie, die tot begin oktober vliegt. De mannetjes vliegen soms overdag op vrij grote hoogte rondom de waardplant. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn ´s nachts actief en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: eind mei-begin oktober. De soort overwintert als pop in een witte cocon in een opgerold beukenblad of tussen twee samengesponnen bladeren.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Barred Hook-tip

Duitse naam

Buchen-Sichelflügler

Franse naam

la Serpette

Synoniemen

Drepana cultraria, Platypteryx cultraria, Platypteryx unguicula, Platypteryx hamula

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de Drepaninae hebben een puntvormig uiteinde: het eenstaartje.
De beuk is een belangrijke waardplant voor de beukeneenstaart.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

cultraria: culter is een mes of een ploegschaar en -aria is een woorduitgang. De vorm van de voorvleugel wordt vergeleken met de vorm van een ploegschaar.

Auteursnaam en jaartal

(Fabricius, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-17 mm. Deze soort heeft een oranjebruine voorvleugel met een iets donkerder middenveld. Hoewel het kleurverschil klein is steekt het veld toch duidelijk af tegen de rest van de vleugel doordat de begrenzende centrale dwarslijnen licht zijn afgezet. Er is één kleine, vaak nogal flauwe, bruine middenvlek aanwezig (soms zijn het er echter twee). Dergelijke vlekken ontbreken op de achtervleugel. De tekening is weinig variabel; de kleur kan wel enigszins variëren.

Kenmerken rups

Tot 20 mm; vrij slank, naar de spitse staart versmald; lichaam roodachtig bruin met een bruinachtig witte, zadelvormige vlek op de rugzijde van de segmenten vijf tot tien; segment drie met een gevorkte wrat op de rugzijde; onderzijde geelachtig wit; kop bleek roodachtig bruin met donkerder tekening, ingesneden.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gele eenstaart (W. binaria).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Watsonalla-soorten.

Gelijkende soorten rups

Gele eenstaart (Watsonalla binaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Beukenbossen en plaatsen met volgroeide solitaire beuken.

Planten

Beuk.

Waardplant

Beuk
Fagus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

Alle soorten uit deze familie