ganzenvoetdwergspanner Eupithecia sinuosaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

De enige waarneming van deze soort dateert uit 1953; waarschijnlijk ging het hier om een zwerver uit Duitsland of nog verder oostelijk gelegen gebieden.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Gänsenfuss-Blütenspanner

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle soorten uit het Genus Eupithecia plus nog een aantal andere kleine spanners zijn samengebracht onder de groepsnaam dwergspanner.
Ganzenvoet is een belangrijke waardplant van deze dwergspanner. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eupithecia: eu is goed, goedig en pithex, pithekos is een dwerg. De vlinders hebben een aantrekkelijk uiterlijk en zijn klein. Haworth schrijft: mooie vlinders, als ze rusten zien ze er prachtig uit: de vleugels gespreid en vlak, elegant gedrukt tegen de ondergrond; eigenlijk helemaal ontworpen om ze in vlinderkasten te verzamelen.

Auteursnaam en jaartal

(Eversmann, 1848)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Deze grijsachtig bruine dwergspanner is duidelijk te herkennen aan de merkwaardig scherp afgescheiden bruine middenband op de voorvleugel. De binnenrand van deze middenband maakt een scherpe bocht vlak bij de voorrand en de buitenrand loopt in twee karakteristieke bogen om de langgerekte middenstip heen. Vlak bij de vleugelpunt bevinden zich langs de achterrand twee donkere vlekjes of streepjes. Er is weinig variatie.

Kenmerken rups

17-20 mm. Lijf groen, helemaal bedekt met witte spikkels en met een roodachtige punt aan het anale segment.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Eupithecia-soorten lijken veel op elkaar. Bij determinatie kan de waardplant een handig hulpmiddel zijn.

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Verwaarloosde, schaars begroeide grond.

Planten

Melde en ganzenvoet.

Waardplant

Melde
Atriplex

Ganzenvoet
Chenopodium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

BruinSpannertje

bruin spannertje
Minoa murinata

lichtgrijze spanner
Lithostege griseata

zwartvlekspikkelspanner
Menophra abruptaria

kleine speerpuntspanner
Rheumaptera subhastata

gelijnde bruinbandspanner
Scotopteryx coarctaria

schimmelspanner
Dysstroma truncata

Alle soorten uit deze familie