Ganzenvoet Chenopodium

Ganzenvoet (Chenopodium) is een geslacht uit de Amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het geslacht telt zo'n honderd soorten, die wereldwijd voornamelijk in gematigde streken voorkomen. De naam ganzenvoet refereert aan de bladvorm van sommige soorten.

Melganzenvoet, witte ganzevoet (Chenopodium album) of melde is een eenjarige plant. Melganzenvoet komt voor op vochtige, stikstofrijke grond in bermen en drooggevallen plaatsen en als onkruid op akkerland en in moestuinen. De plant komt vaak voor in een pioniersvegetatie.

(Bron: Wikipedia)

Bron foto: Guust de Vries, esdoornganzenvoet

Vlinders bij waardplant

kajatehoutspanner
Pelurga comitata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

meldedwergspanner
Eupithecia simpliciata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

ganzenvoetdwergspanner
Eupithecia sinuosaria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bonte daguil
Protoschinia scutosa
NOCTUIDAE: Heliothinae

katoendaguil
Helicoverpa armigera
NOCTUIDAE: Heliothinae

meldevlinder
Trachea atriplicis
NOCTUIDAE: Hadeninae

morpheusstofuil
Caradrina morpheus
NOCTUIDAE: Hadeninae

variabele w-uil
Lacanobia suasa
NOCTUIDAE: Hadeninae

spurrie-uil
Anarta trifolii
NOCTUIDAE: Hadeninae

groente-uil
Lacanobia oleracea
NOCTUIDAE: Hadeninae