gekamde graanworteluil Euxoa aquilina

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn geen recente waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1902 in Gelderland.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juli-augustus in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups. De rupsen verbergen zich overdag in de grond en foerageren 's nachts. Ze bijten vanaf de grond de stengel van de waardplant door en eten daarna van de gevallen plant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Getreideeule

Franse naam

l'Aquiline

Synoniemen

Agrotis aquilina

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De Agrotis- en Euxoa-soorten werden samengevoegd onder de groepsnaam worteluil. De rupsen hebben een relatie met plantenwortels.
Om deze soort van E. tritici, de echte graanworteluil, te kunnen onderscheiden moet gelet worden op de gekamde antennes van het mannetje.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euxoa: euxoos is goed gepoetst; dit zou naar de achtervleugel verwijzen.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil varieert van bruin tot geelachtig bruin. De ringvlek en de niervlek zijn licht gekleurd en liggen in een donkere veeg die vanaf de vleugelwortel tot aan de buitenste dwarslijn doorloopt. Langs de voorrand bevindt zich een lichtere veeg. Aan de binnenzijde van de lichte golflijn liggen enkele korte donkere pijlvlekken. De antennen hebben lange kamtanden.

Gelijkende soorten vlinder

De graanworteluil (E. tritici) heeft geen lange kamtanden aan de antennen. De vleugels van de gekamde graanworteluil zijn langer dan die van de graanworteluil, de tekening is vrijwel hetzelfde. De tapvlek is bij de gekamde graanworteluil ook wat langer dan bij de graanworteluil.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

Grassen.

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie