gekamde graanworteluil Euxoa aquilina

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Noctuinae / Euxoa aquilina
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Van deze soort zijn geen recente waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1902 in Gelderland.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil varieert van bruin tot geelachtig bruin. De ringvlek en de niervlek zijn licht gekleurd en liggen in een donkere veeg die vanaf de vleugelwortel tot aan de buitenste dwarslijn doorloopt. Langs de voorrand bevindt zich een lichtere veeg. Aan de binnenzijde van de lichte golflijn liggen enkele korte donkere pijlvlekken. De antennen hebben lange kamtanden.

Gelijkende soorten vlinder

De graanworteluil (E. tritici) heeft geen lange kamtanden aan de antennen. De vleugels van de gekamde graanworteluil zijn langer dan die van de graanworteluil, de tekening is vrijwel hetzelfde. De tapvlek is bij de gekamde graanworteluil ook wat langer dan bij de graanworteluil.

graanworteluil
Euxoa tritici
NOCTUIDAE: Noctuinae

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juli-augustus in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups. De rupsen verbergen zich overdag in de grond en foerageren 's nachts. Ze bijten vanaf de grond de stengel van de waardplant door en eten daarna van de gevallen plant.

Waardplanten

Grassen.

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn geen recente waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1902 in Gelderland.

België

Slechts enkele oude waarnemingen uit de Gaume (Luxemburg).

Mondiaal

Van Spanje en Frankrijk naar het oosten via de gematigde zone tot West-Siberië. De oostelijke areaalgrens in nog niet duidelijk; in het zuiden via het Middellandse Zeegebied tot Voor-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Getreideeule
Franse naam
l'Aquiline
Synoniemen
Agrotis aquilina
Toelichting Nederlandse naam

De Agrotis- en Euxoa-soorten werden samengevoegd onder de groepsnaam worteluil. De rupsen hebben een relatie met plantenwortels.
Om deze soort van E. tritici, de echte graanworteluil, te kunnen onderscheiden moet gelet worden op de gekamde antennes van het mannetje.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euxoa: euxoos is goed gepoetst; dit zou naar de achtervleugel verwijzen.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

witvlek-silene-uil
Hadena albimacula

tandjesuil
Sideridis turbida

akkerwinde-uil
Tyta luctuosa

graswortelvlinder
Apamea monoglypha

lichte daguil
Heliothis viriplaca

bleke stofuil
Athetis gluteosa

alle soorten uit deze familie