tweekleurige uil Hecatera bicolorata

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Hecatera bicolorata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Het donkergrijze of zwartachtige middenveld, met daarin de licht gekleurde ringvlek en niervlek, steekt duidelijk af tegen de rest van de (grijsachtig) witte voorvleugel. In zeldzame gevallen is de grondkleur van de voorvleugel grijs, waardoor het middenveld minder duidelijk afsteekt. De voorvleugel heeft een rechte voorrand.

Gelijkende soorten vlinder

De kompassla-uil (H. dysodea) heeft een groenachtige tint en oranje vlekjes op de voorvleugel.

kompassla-uil
Hecatera dysodea
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-half september in één, soms twee generaties. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen. Overdag zijn ze vaak rustend aan te treffen op onder andere slangenkruid.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups foerageert zowel ´s nachts als overdag op de bloemen en knoppen van de waardplant; kan overdag rustend aangetroffen worden op de bladeren of de bloemen. De soort overwintert als pop in een licht spinsel in de grond.

Waardplanten

Vooral havikskruid, biggenkruid, streepzaad en melkdistel.

Habitat

Vooral duinen en (ruige) graslanden; ook wegbermen en tuinen.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Belgiƫ

Vrij algemeen in het hele land. Wijdverbreid, maar doorgaans in lage aantallen gezien.

Mondiaal

Van het noorden van Spanje via West- en Midden-Europa tot de Oeral en verder tot Oost-Azië. Zuidelijk tot Voor- en Midden-Azië en naar het noorden tot Midden-Scandinavië. De zuidelijke grens is bij de Middellandse Zee nog niet duidelijk i.v.m. de grote gelijkenis met H.corsica (Rambur, 1832).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Broad-barred White
Duitse naam
Hasenlatticheule
Franse naam
la Noctuelle sereine
Synoniemen
Mamestra bicolorata, Aetheria bicolorata, Hecatera biolorata, Hecatera serena, Mamestra serena, Lacanobia serena, Dianthoecia serena, Hadena serena, Agrotis serena, Polia serena
Toelichting Nederlandse naam

Twee kleuren beheersen de tekening: zwart (donker) ligt als een band dwars over de verder witte (lichte) vleugel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hecatera: Hecate is de god van de onderwereld. Deze naam heeft dezelfde achtergrond als die van Hadena en van Hada.
bicolorata: bi- is twee en coloratus is gekleurd; naar het donkere patroon op de witte ondergrond.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1766)

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

wilgengouduil
Xanthia togata

zuidelijke stofuil
Hoplodrina ambigua

vlasbekuiltje
Calophasia lunula

bruine groenuil
Anaplectoides prasina

zandhaverboorder
Longalatedes elymi

grote worteluil
Agrotis ipsilon

alle soorten uit deze familie