gestreepte pijlstaart Hyles livornica

Familie

pijlstaarten (SPHINGIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts tientallen waarnemingen bekend zijn. In 2002 waren er relatief veel waarnemingen, vooral op de Zeeuwse eilanden. Waarnemingen dateren uit 2011 (Noord-Holland en Friesland) en 2012 (Friesland) en relatief veel uit 2016 en 2022.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-september. De vlinders vliegen vooral in de schemering en net voor zonsopkomst. Ze bezoeken bloemen en komen op licht. Tijdens de trek is deze pijlstaart ook overdag actief.

Levenscyclus

Rups: juni-september. Er zijn twee rupsenvondsten bekend uit Nederland. De rups verpopt zich in een losse cocon op de grond. De soort is niet in staat om in Nederland te overwinteren.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Striped Hawk-moth

Duitse naam

Linienschwärmer

Franse naam

le Sphinx livournien , le Sphinx orangé

Synoniemen

Celerio livornica, Spectrum livornica, Celerio lineata livornica, Hyles lineata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Pijlstaart verwijst naar het staartje of 'pijl' op het laatste segment van de rups.
Op de vleugels ligt een mooie tekening van witte strepen.

Meer over Nederlandse namen

Ondersoorten

Hyles lineata auct., nec (Fabricius, 1775); Celerio lineata livornica (Esper, 1780); Celerio livornica (Esper, 1780); Spectrum livornica (Esper, 1780)

Toelichting wetenschappelijke naam

Hyles: Hyles was een van de Centauren, een woest ras, half man half paard; zij werden verondersteld te leven in Thessaly.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1780)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 33-42 mm. Een olijfgroene pijlstaart met een smalle lichte diagonale band en opvallende witte aders op de voorvleugel. Ook de twee witte lussen aan de bovenzijde van het borststuk vallen op.

Gelijkende soorten vlinder

De wolfsmelkpijlstaart (H. euphorbiae) en de walstropijlstaart (H. gallii) missen de opvallende witte aders op de voorvleugel en hebben op het borststuk alleen langs de zijkanten een witte streep. Zie ook de wingerdpijlstaart (Hippotion celerio).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme open plaatsen, vooral langs de kust en in tuinen; ook brede bospaden in open bossen.

Planten

Waardplanten: Wilgenroosje, walstro, weegbree, zuring, wijnstok en fuchsia.

Nectarplanten: o.a. teunisbloem (Chan et al, 2024)

Waardplant

Wilgenroosje
Chamerion

Walstro
Galium

Weegbree
Plantago

Zuring
Rumex

Nectarplant

Teunisbloem
Oenothera

Soorten uit dezelfde familie pijlstaarten (SPHINGIDAE)

Alle soorten uit deze familie