walstropijlstaart Hyles gallii

Familie

pijlstaarten (SPHINGIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die verspreid over het land voorkomt. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders vliegen vanaf de schemering, bezoeken bloemen en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rupsen zonnen graag. De soort overwintert als pop in de grond. Waarschijnlijk kan deze soort de natte winters in Nederland niet overleven.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Bedstraw Hawk-moth

Duitse naam

Labkrautschwärmer

Franse naam

le Sphinx de la garance

Synoniemen

Celerio gallii, Spectrum gallii, Hyles galii, Celerio galii, Deilephila galii

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Walstropijlstaart is een oude naam die ook al door Ter Haar in 'Onze Vlinders' wordt gebruikt.
Pijlstaart verwijst naar het staartje of 'pijl' op het laatste segment van de rups.
In ons land is walstro een waardplant van deze soort maar wilgenroosje is de belangrijkste.

Meer over Nederlandse namen

Ondersoorten

Hyles galii (Denis & Schiffermüller, 1775); Celerio gallii (Rottemburg, 1775); Celerio galii (Denis & Schiffermüller, 1775); Deilephila galii (Denis & Schiffermüller, 1775); Spectrum gallii (Rottemburg, 1775)

Toelichting wetenschappelijke naam

Hyles: Hyles was een van de Centauren, een woest ras, half man half paard; zij werden verondersteld te leven in Thessaly.
gallii: gallii is een verschrijving van galii dat komt van Galium, het plantengeslacht walstro, dat van de waardplant.

Auteursnaam en jaartal

(Rottemburg, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 34-38 mm. Een donker olijfgroene pijlstaart met een lichte, enigszins geelachtige, diagonale baan, waarvan de uitlopers de voorrand nooit raken. Op de voorvleugel zijn de aders meestal flauw zichtbaar als donkere dunne lijnen.

Kenmerken rups

Tot 80 mm; lichaam varieert in kleur van olijfgroen tot bruin of donker purperachtig grijs, besprenkeld met fijne geelachtige vlekjes; op de flanken boven de spiracula een rij grote, ronde, gele of bleek geelachtig bruine vlekken; poten zwart; hoorn op segment elf roodachtig bruin, korrelig en met scherpe punt; kop roze. De jonge rupsen zijn groen

Gelijkende soorten vlinder

Zie de wolfsmelkpijlstaart (H. euphorbiae), de gestreepte pijlstaart (H. livornica) en de de wingerdpijlstaart (Hippotion celerio).

Gelijkende soorten rups

Wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Duinen en steppeachtige gebieden.

Planten

Vooral wilgenroosje, maar ook op walstro.

Waardplant

Wilgenroosje
Chamerion

Walstro
Galium

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie pijlstaarten (SPHINGIDAE)

Alle soorten uit deze familie